Är du elev och vill skriva ett projektarbete om Plan International eller barns rättigheter hittar du mycket information här på vår webb. Länkar och svar på vanliga frågor hittar du under För elever nedan.

Behöver du som lärare utbildningsmaterial till din klass? Plan International Sverige kan erbjuda en rad olika lärarhandledningar på teman som barn på flykt, flickors rättigheter och barn och klimat. Du hittar våra material under För lärare.

Har du frågor?

Du når oss på skolarbeten@plansverige.org eller på telefon 08-58 77 55 00.