Visst är det viktigt att lyfta barns rättigheter och jämställdhet i undervisningen? Därför tar Plan International fram lärarhandledningar som utgår från de frågorna och tydligt knyter an till både läroplanen och de globala målen för hållbar utveckling. Med skolmaterial om allt från barnäktenskap till klimatförändringar vill vi ge elever nya globala perspektiv.

Vi har lång erfarenhet av att ta fram pedagogiska material och utöver expertis inom sakområdena är en viktig del av skolmaterialen barns och ungas röster från hela världen. Testa något av materialen redan i dag – alla är gratis att ladda ned!