Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Ta upp barns rättigheter i undervisningen

Visst är det viktigt att lyfta barns rättigheter och jämställdhet i undervisningen? Det säger ju faktiskt barnkonventionen. Därför tar Plan International fram skolmaterial och lärarhandledningar på ämnet, som knyter an till både läroplanen och de globala målen för hållbar utveckling. Med utbildningsmaterial om allt från barnäktenskap till klimatförändringar vill vi ge lärare verktyg för att undervisa om barn rättigheter i skolan för att barn och unga ska få nya globala perspektiv.

Vi har lång erfarenhet av att ta fram pedagogiska material och utöver expertis inom sakområdena är en viktig del av utbildningsmaterialen barns och ungas röster från hela världen. Testa något av materialen redan i dag – alla är gratis att ladda ned!

ladda ner skolmaterial och lärarhandledningar

mer än en fluga – om barns och ungas trygghet på nätet

Internet är en stor del av barns och ungas liv. Det skapar otaliga möjligheter till kommunikation och interaktion men innebär samtidigt nya risker, inte minst när det kommer till barns och ungas trygghet. Barnrättsorganisationen Plan International erbjuder nu nytt skolmaterial om barns trygghet på nätet med lektionstips för både grundskolan och gymnasiet. Utifrån aktuella teman tar det här skolmaterial upp utmaningar som barn möter på nätet och ger förslag på hur man som lärare kan arbeta i grundskolan och gymnasiet för att möta och hantera dessa – med syfte att stärka barns och ungas trygghet på nätet.

Målgrupp: mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Ladda ned skolmaterialet Mer än en fluga (pdf)

Ungdomar sitter och diskuterar med datorer framför sig.
En grupp ungdomar håller varandra om axlarna, ler och kollar in i kameran.

Nu får det vara nog! – Om global jämställdhet och våld

Jämställdhet är en nyckelfråga för flickors rättigheter och global utveckling. Plan International har tagit fram ett skolmaterial till lärare med målsättningen att öka elevers kunskap och medvetenhet om flickors utsatta situation på ett globalt plan. I fem övningar får eleverna, med utgångspunkt i globala målen för hållbar utveckling, undersöka och diskutera normer och värderingar som ligger till grund för mäns våld mot flickor och kvinnor, och vad eleverna kan göra för att förändra och främja barn rättigheter.

Målgrupp: högstadiet och gymnasiet.

Ladda ned skolmaterialet Nu får det vara nog! (pdf)

Alla övningar och bilagor till materialet Nu får det vara nog finns också här 

Barn, inte fru – om barnäktenskap

Barnäktenskap är en kränkning av barns rättigheter och en form av våld, som främst drabbar flickor. Gifta flickor isoleras ofta från familj och vänner, tvingas ofta sluta skolan och riskerar att utsättas för sexuellt våld. De blir ofta gravida och föder barn trots att de själva är barn, vilket innebär ökade risker och kan vara förenat med livsfara, både för mamman och för barnet. Eftersom många inte får fortsätta i skolan har de lägre utbildningsnivå och får därmed svårare att ta sig ur fattigdom. Det här skolmaterial vägleder lärare i hur man kan undervisa om barnäktenskap.

Målgrupp: mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Ladda ned skolmaterialet Barn, inte fru (pdf)

Två indiska tjejer står med ryggen mot varandra och kollar bestämt in i kameran. I nederkant texten: Barn, inte fru.
Två tjejer i Uganda håller om varandra och går mot kameran.

Mens är blodigt allvar!

Varje dag har hundratals miljoner flickor och kvinnor mens. Men första mensen kan innebära att livet förändras över en natt. Flickor ses som redo att giftas bort och få barn. De tvingas sluta skolan, skambeläggs, trakasseras och får sin frihet begränsad. Mens är inte bara en fråga om hygien och mensskydd, utan också om tabun, stigma och könsnormer – det är en nyckelfråga för jämställdhet och flickors rättigheter. Med hjälp av det här undervisningsmaterialet kan lärare arbeta för att öka elevers kunskap och medvetenhet om flickors utsatta situation kopplat till mens.

Målgrupp: Gymnasiet, högstadiet, mellanstadiet

Ladda ned skolmaterialet Mens är blodigt allvar (pdf)

Alla övningar i materialet Mens är blodigt allvar finns också här på webben. 

Har du frågor?

Kontakta skolarbeten@plansverige.org

FN-rollspel om barn på flykt

Med FN-rollspelet om barn på flykt vill vi inspirera lärare och elever att diskutera frågor som: hur ska vi säkra tryggheten för barn som befinner sig på flykt? Vilket ansvar har omvärlden? Hur resonerar olika länder i pågående flyktingkriser? Rollspelet ger inblick i hur FN arbetar, vilken roll civilsamhället har, och hur några av världens länder agerar i dessa frågor. I rollspelet simulerar man ett möte mellan några av FN:s medlemsstater i FN:s generalförsamlings tredje utskott, där eleverna får representera var sitt land och diskutera resolutioner inom någon utav de tre sakfrågorna:

  • Familjeåterförening.
  • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  • Rätten att klaga till FN.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet.

Ladda ner FN-rollspelet (pdf)

Här kan du läsa mer om FN-rollspelet, hitta senaste statistiken, tips och källor som används i materialet.

En FN-soldat och en liten pojke ger varandra tummen upp.
Närbild på Barscha som ler och kollar in i kameran.

brev från Barsha – VIdeo i 360-grader

I ett personligt och livfullt brev filmat i 360 grader tar 14-åriga Barsha med dig till sitt hem i Bangladeshs huvudstad Dhaka och visar hur barn bäst förbereder sig för katastrofer.

Genom filmen Ett brev från Barsha och tillhörande pedagogiska övningar synliggörs barns utsatthet vid katastrofer men också hur barn är med och bidrar till en stärkt motståndskraft mot kommande katastrofer. För lärare som vill undervisa kring barns rättigheter och de globala målen för hållbar utveckling passar Ett brev från Barsha utmärkt.

Målgrupp: Årskurs 9 och gymnasiet.

Se filmen om Barsha

Ladda ner lärarhandledningen Brev från Barsha (pdf)

Barn som föder barn – #childmothers

Flickor tillhör de mest diskriminerade grupperna i världen. Deras skolgång prioriteras inte. I stället gifts de bort och blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. Omkring 2 miljoner flickor under 15 år föder barn varje år. I skolmaterialet #Childmothers kan lärare och elever lära känna Mulenga, Nargis och Janet, och lära sig om vad det innebär att tvingas bli förälder för tidigt i livet. Genom ett globala perspektiv får vi insikt i hur bristen på jämställdhet tar sig uttryck även i Sverige.

Målgrupp: Årskurs 9 och gymnasiet

Ladda ner lärarhandledningen Childmothers (pdf)

En fjortonårig flicka håller sitt fem veckor gamla barn i famnen.
Burundiska flyktingbarn i Tanzania.

Mitt nya hem: VR & 360-graders värld

Lärare! Låt dina elever pröva livet på flykt med hjälp av pedagogiska övningar och spännande uppdrag. “Mitt nya hem” är en interaktiv berättelse där eleven på egen hand utforskar ett av världens största flyktingläger. Ett barn berättar på svenska om vardagen och de olika platserna i lägret. Syftet är att möjliggöra för elever att se verkligheten för barn på flykt och med hjälp av 360-teknik kliva in i deras värld. Allt eleverna behöver är en mobil, dator eller platta eller VR-glasögon.

Målgrupp: Från mellanstadiet till gymnasiet.

Till 360-upplevelsen

Ladda ner lärarhandledningen: Mellanstadiet (pdf)

Ladda ner lärarhandledningen: Högstadiet (pdf)

Ladda ner lärarhandledningen: Gymnasiet (pdf)

 

Introduktion till Barnkonventionen

Det här skolmaterialet är framtaget i samarbete med samarbetsprojektet Lyssna.nu och introducerar Barnkonventionen genom fyra enkla steg: 1. Vem är ett barn?, 2. Vad är en rättighet?, 3. Vad är en Konvention, 4. Vilka är grundprinciperna. Som lärare kan du använda detta material för att ge dina elever en grundkurs om barns rättigheter.

Målgrupp: Mellanstadiet & Högstadiet

Ladda ner lärarhandledningen (pdf)

Ett barn ta leendes emot skolböcker och annat skolmaterial.
En flicka och hennes familj står med vatten upp till knäna efter en översvämning.

FN-Rollspel om barn rättigheter i ett förändrat klimat

Tillsammans med FN-förbundet har vi tagit fram ett FN-rollspel om en av mänsklighetens största och mest komplexa utmaningar – klimatfrågan. Rollspelet är en simulering av internationella klimatförhandlingar där eleverna arbetar gruppvis och under hela klimatkonferensen agerar som representanter för stater eller organisationer. Målet är att arbeta fram och besluta om ett klimatavtal. Syftet med rollspelet är att genom delaktighet ge eleverna kunskap, engagemang och tro på möjligheten att lösa en av vår tids största utmaningar.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Ladda ner klimatrollspelet (pdf)

Vanliga frågor

Borde man ta upp barns rättigheter i undervisningen?

Ja. Enligt läroplanen för grundskolan ska skolan lära ut om barns rättigheter och förankra respekt för dessa hos eleverna.

Hur får jag tag på skolmaterial om barns rättigheter?

Vem som helst kan ladda ner våra skolmaterial via den här sidan. Många går också att ladda ner via lektion.se och vissa går att beställa hem via utbudet.se.

Var hittar jag skolmaterial om barns rättigheter?

Plan International erbjuder en mängd olika skolmaterial om barns rättigheter, framtagna av experter.

Kostar skolmaterialen?

Nej, alla Plan Internationals skolmaterial är kostnadsfria.

Borde man ta upp barns rättigheter i undervisningen?

Ja. Enligt läroplanen för grundskolan ska skolan lära ut om barns rättigheter och förankra respekt för dessa hos eleverna.

Var hittar jag skolmaterial om barns rättigheter?

Plan International erbjuder en mängd olika skolmaterial om barns rättigheter, framtagna av experter.

Hur får jag tag på skolmaterial om barns rättigheter?

Vem som helst kan ladda ner våra skolmaterial via den här sidan. Många går också att ladda ner via lektion.se och vissa går att beställa hem via utbudet.se.

Kostar skolmaterialen?

Nej, alla Plan Internationals skolmaterial är kostnadsfria.

för elever

Vi hjälper gärna till när elever och studenter vill skriva skolprojekt om barns rättigheter. Vi har dessutom ett ungdomsråd dit engagerade elever kan ansöka. Tipsa dina elever om att höra av sig till oss!

för elever