Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Grundskolans övergripande mål är att lyfta värden kring demokrati och mänskliga rättigheter för att skapa solidaritet och delaktighet, som i sin tur präglar ett demokratiskt samhälle. Hur kan du som pedagog göra detta i klassrummet?

Plan International Sverige har tagit fram flera utbildningsmaterial med tillhörande lärarhandledningar på teman kopplade till barns rättigheter och de av FN framtagna globala målen för hållbar utveckling.

Vill ni ha ett skolbesök? Kontakta skolarbete@plansverige.org med en förfrågan.

Eleverna fick kliva in i Barshas liv

Asien är världens mest katastrofdrabbade världsdel och Bangladesh är ett av dess mest utsatta länder, med ständiga översvämningar, jordskred och stormar. I ett personligt och livfullt brev tar 14-åriga Barsha med dig till sitt hem i huvudstaden Dhaka och visar hur barn bäst förbereder sig för katastrofer.

Filmen är framtagen för att passa i undervisningen för grundskolan och gymnasiet. Inom flera ämnen i kursplanerna finns stöd för frågorna som tas upp i materialet, bland annat Samhällskunskap 1–3, Svenska 1–3, Geografi 1–2, Internationell ekonomi, Internationella relationer (gymnasiet) samt samhällskunskap, geografi, svenska, engelska och religionskunskap (högstadiet). Den här filmen är ett exempel på hur filmen om Barsha användes i undervisningen på Norra Ängby skola i Stockholm.

Se Ett brev från Barsha i 360-grader

Barshas brev är en film i 360-grader, där du kan titta runt i bilden med hjälp av musen eller fingret. Kliv in och upplev vardagen i skuggan av katastrofen.

Se filmen

Barsha i skolundervisningen

Genom filmen Ett brev från Barsha och tillhörande pedagogiska övningar synliggörs barns utsatthet vid katastrofer men också hur barn är med och bidrar till en stärkt motståndskraft mot kommande katastrofer. För dig som vill undervisa kring barnets rättigheter och de globala målen för hållbar utveckling passar Ett brev från Barsha, med flera pedagogiska övningar direkt från verkligheten.

Målgrupp: Årskurs 9 och gymnasiet

Ladda ned lärarhandledningen (pdf)

2 miljoner flickor under 15 föder barn varje år

Barn som föder barn – #childmothers

Flickor tillhör de mest diskriminerade grupperna i världen. Deras skolgång prioriteras inte. I stället gifts de bort och blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. Omkring 2 miljoner flickor under 15 år föder barn varje år. I #childmothers får vi lära känna Mulenga, Nargis och Janet, och förstå vad det innebär att tvingas bli förälder för tidigt i livet. Genom ett globala perspektiv får vi insikt i hur bristen på jämställdhet tar sig uttryck även i Sverige.

Målgrupp: Årskurs 9 och gymnasiet

Barn som föder barn (pdf)

Burundiska flyktingbarn i Tanzania

BARNEN PÅ FLYKT

Mitt nya hem

Låt dina elever pröva livet på flykt med hjälp av pedagogiska övningar och spännande uppdrag. ”Mitt nya hem” är en interaktiv berättelse där eleven på egen hand utforskar ett av världens största flyktingläger. Ett barns röst berättar på svenska om vardagen och de olika platserna i lägret där eleven tar rollen som ett av lägrets barn. Syftet är att möjliggöra för elever att se verkligheten för barn på flykt, genom att med hjälp av 360-teknik kliva in i deras värld och på ett interaktivt sätt lära sig om en viktig och aktuell fråga. Allt eleverna behöver är en mobil, dator eller platta (materialet finns även i VR-format och på engelska). Här finns även möjlighet att ladda ner appen ”Dörren till flyktinglägret” för att låta eleverna själva titta runt i lägret.

Målgrupp: Från mellanstadiet till gymnasiet.

Till 360-upplevelsen

Ladda ned en lärarhandledning med övningar för klassrummet:

Mitt nya hem_Mellanstadiet (pdf)

Mitt nya hem_Högstadiet (pdf)

Mitt nya hem_Gymnasiet (pdf)

FN-rollspel om barn på flykt

Rollspelet Barn på flykt vill inspirera lärare och elever att i ett FN-scenario diskutera frågor som: hur ska vi säkra tryggheten för barn som befinner sig på flykt? Vilket ansvar har omvärlden? Hur resonerar olika länder i pågående flyktingkriser? Rollspelet ger inblick i hur FN arbetar och hur några av världens länder agerar i dessa frågor. Rollspelet simulerar ett möte mellan några av FN:s medlemsstater i FN:s generalförsamlings tredje utskott, som behandlar sociala, humanitära och kulturella frågor.

Använd rollspelet som en del av din undervisning, tydliga instruktioner medföljer!

FN-rollspel om barnen på flykt (pdf)

Globala jämställdhetsfrågor

Flickors rättigheter

Materialet är ett redskap för att ta upp frågor om flickors rättigheter med elever. I grupper om 10–30 personer kan det användas i klassrummet, i den ideella organisationen eller kanske på en temadag. Materialet innehåller övningar på tre teman: flickors rättigheter, barnäktenskap och rätten till utbildning.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Om flickors rättigheter (pdf)

Vad gör världen mer jämlik?

Det här materialet innehåller 16 övningar som syftar till att ge unga i Sverige ökad kunskap och förståelse kring jämställdhet och utveckling genom kreativa övningar som tar världen in i klassrummet.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Vad gör världen mer jämlik? (pfd)

Skolflickor dansar i The National Girls School of Jacmel

BARN I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT

I det här utbildningsmaterialet för gymnasieskolan ges exempel på hur effekterna av klimatförändringen påverkar barn och unga och på hur unga kan bidra till klimatdebatten.

Barns rättigheter i ett förändrat klimat

Utbildningsmaterialet vänder sig till dig som tycker om att arbeta med elevaktiva metoder kring frågor om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och klimat. Utbildningsmaterialet syftar till att öka förutsättningarna för att barn och unga ska få möjlighet att påverka världens framtid i en hållbar riktning. Målet är att öka kunskapen om samt reflektera över världens utveckling och mänskliga rättigheter i ett förändrat klimat. Utbildningsmaterialet består av 17 övningar och ett klimatrollspel. Materialets introduktionsövningar, värderingsövningar och mer omfattande analysövningar saknar inbördes ordning och kan användas separat eller som förberedelse för klimatrollspelen.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Barns rättigheter i ett förändrat klimat (pdf)

Klimatrollspelet

Tillsammans med FN-förbundet har vi tagit fram ett FN-rollspel om klimat. Klimatfrågan är en av mänsklighetens största och mest komplexa utmaningar som kräver globala överenskommelser. Rollspelet är en simulering av internationella klimatförhandlingar. Eleverna arbetar gruppvis i delegationer som under hela klimatkonferensen agerar som om de vore verkliga representanter för stater eller organisationer. Målet är att arbeta fram och besluta om ett klimatavtal. Klimatrollspelets syfte är att genom delaktighet ge eleverna kunskap, engagemang och tro på möjligheten att lösa en av vår tids största utmaningar.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Klimatrollspel (pdf)

Filmer om barn och klimatet

Plan International vill belysa hur klimatförändringarna påverkar barns och ungas livssituation och väcka engagemang för en hållbar utveckling. Filmerna följer barn och unga som lever i spåren av klimatförändringens konsekvenser. Vi får ta del av hur deras möjligheter till utveckling, utbildning och hälsa har påverkats. Men vi får även se hur dessa barn och unga tar ansvar och arbetar för en hållbar utveckling.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Handledning till sju filmer om barn och klimat (pdf)

Introduktion till Barnkonventionen

Materialet är framtaget i samarbete med samarbetsprojektet Lyssna.nu och introducerar Barnkonventionen genom fyra enkla steg: 1. Vem är ett barn?, 2. Vad är en rättighet?, 3. Vad är en Konvention, 4. Grundprinciperna.

Målgrupp: Mellanstadiet & Högstadiet

Introduktion till Barnkonventionen (pdf)