Vi har lång erfarenhet av att ta fram pedagogiska material som utifrån läroplanens mål och grundläggande värderingar erbjuder elever en möjlighet att få nya globala perspektiv.

Plan International Sverige har tagit fram flera lärarhandledningar på teman kopplade till barns rättigheter, jämställdhet och de Globala målen för hållbar utveckling. Allting är gratis att ladda ner.

Har du frågor? Kontakta skolarbeten@plansverige.org.