FN-rollspel om barn på flykt

– För högstadiet och gymnasiet

 

Nu har du chansen att låta dina elever få en djupare insikt i hur FN fungerar och samtidigt lära sig mer om barn på flykt. Med FN-rollspelet vill vi inspirera lärare och elever att diskutera frågor som: Hur ska vi säkra tryggheten för barn som befinner sig på flykt? Vilket ansvar har omvärlden? Hur resonerar olika länder i pågående flyktingkriser? Rollspelet ger inblick i hur FN arbetar, vilken roll civilsamhället har, och hur några av världens länder agerar i dessa frågor.

Ladda ner FN-rollspelet här