FN-rollspel om barn på flykt

– För högstadiet och gymnasiet

 

Nu har du chansen att låta dina elever få en djupare förståelse för hur FN fungerar och samtidigt lära sig mer om barn på flykt. Med FN-rollspelet vill vi inspirera lärare och elever att diskutera frågor som: Hur ska vi säkra tryggheten för barn som befinner sig på flykt? Vilket ansvar har omvärlden? Hur resonerar olika länder i pågående flyktingkriser? Rollspelet ger inblick i hur FN arbetar, vilken roll civilsamhället har och hur några av världens länder agerar i dessa frågor.

Ladda ner FN-rollspelet här