Syfte: Inledande samtal om mens, vad det kan innebära och vad vi lägger för tolkningar i ord kopplade till mens.

Metod: Rita associationer utifrån ett givet ord. Diskutera i grupp. Läsa text från Plan International och reflektera.

Tid: 90 min