Syfte: Att eleven reflekterar över hur könstillhörighet påverkar ens livsförutsättningar.

Metod: Läs, se kort film, skriv ett kort manus till en dialog och läs/agera dialogen.

Tid: 60 min