Syfte: Att eleven får större medvetenhet om hur flickors situation ser ut i olika delar av världen när de har mens.

Metod: Se hela filmen “No shame. Period” och skriv en kort text i jag-form.

Tid: 60 min

  1. Se film: Låt eleverna se hela filmen “No shame. Period” (20 min).