Syfte: Att få elever att känna igen sig i svåra situationer som kan uppstå för flickor under mensen.

Metod: Använda det digitala verktyget “Dollar street” och utgå från bilder i diskussion med klassen. Samarbeta gärna med engelskläraren.

Tid: 60 min