Jämställdhet är en nyckelfråga för flickors rättigheter och global utveckling. Plan International har tagit fram ett material med målsättningen att öka elevers kunskap och medvetenhet om flickors utsatta situation globalt kopplat till jämställdhet och våld. I fem övningar får eleverna, med utgångspunkt i Globala målen för hållbar utveckling, undersöka och diskutera normer och värderingar som ligger till grund för mäns våld mot flickor och kvinnor, och vad eleverna kan göra för att förändra.