Här hittar du bilaga 1 till skolmaterialet “Nu får det vara nog – lärarhandledning om global jämställdhet och våld“.