All boys can change like me

Här hittar du bilaga 3 till skolmaterialet ”Nu får det vara nog – lärarhandledning om global jämställdhet och våld”.