Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till god hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård och skydd från sexuellt utnyttjande. Trots det har många unga, särskilt flickor, runt om i världen svårt att få både kunskap och vård.

I dag är en stor del av världens befolkning mellan 10 och 19 år. För att de ska kunna må bra och planera sina liv måste de få tillgång till information och vård som är anpassad efter dem och deras behov. Deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är avgörande för att de ska kunna bestämma över sina liv och kroppar, men mycket står i vägen: ojämlikhet, skadliga traditioner och föreställningar om hur flickor och pojkar är eller ska vara.

Att många unga i världen saknar sexualundervisning leder till bristfällig kunskap om hur kroppen fungerar, vad som händer vid första mensen och hur ett barn blir till. Ett annat problem är att unga inte har tillgång till ungdomsmottagningar, preventivmedel och säkra aborter. Resultatet blir fler ofrivilliga graviditeter. Att bli gravid och föda barn är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år världen över.

Alla barn har rätt till hälsa och vård. Därför kämpar vi för att barn och unga ska känna till sina rättigheter och få tillgång till information och vård utifrån ålder, situation och behov. Det kan handla om sexualundervisning, ungdomsgrupper och föräldrautbildningar men också om att arbeta för att förbjuda skadliga traditioner som könsstympning och barnäktenskap.

16 miljoner

flickor mellan 15 och 19 år föder barn varje år*

Minst 200 miljoner

flickor och kvinnor i världen är könsstympade**