Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till god hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård och skydd från sexuellt utnyttjande. Trots det har många unga, särskilt flickor, runt om i världen svårt att få både kunskap och vård.

I dag är en stor del av världens befolkning mellan 10 och 19 år. För att de ska kunna må bra och planera sina liv måste de få tillgång till information och vård som är anpassad efter dem och deras behov. Deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är avgörande för att de ska kunna bestämma över sina liv och kroppar, men mycket står i vägen: ojämlikhet, skadliga traditioner och föreställningar om hur flickor och pojkar är eller ska vara.

12 miljoner

flickor mellan 15 och 19 år föder barn varje år*

Minst 200 miljoner

flickor och kvinnor i världen är könsstympade**

Bristen på kunskap får konsekvenser

Att många unga i världen saknar sexualundervisning leder till bristfällig kunskap om hur kroppen fungerar, vad som händer vid första mensen och hur ett barn blir till. Ett annat problem är att unga inte har tillgång till ungdomsmottagningar, preventivmedel och säkra aborter. Resultatet blir fler ofrivilliga graviditeter. Att bli gravid och föda barn är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år världen över.

Vi vet att Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är viktigt

Alla barn har rätt till hälsa och vård. Därför kämpar vi för att barn och unga ska känna till sina rättigheter och få tillgång till information och vård utifrån ålder, situation och behov. Det kan handla om sexualundervisning, ungdomsgrupper och föräldrautbildningar men också om att arbeta för att förbjuda skadliga traditioner som könsstympning och barnäktenskap.

Inte längre tabu – SRHR på schemat

Fyra tonårstjejer i Nepal visar upp broschyrer om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (srhr). De är med i en ungdomsklubb på skolan där de lär sig om sina rättigheter och kroppar.

Nu känner 15-åriga Riya att hon har koll på sina rättigheter och det är tack vare ungdomsklubben på hennes skola. I den uppmanas ungdomarna att prata öppet om ämnen som annars anses tabu. De ses regelbundet och har också utbildats så att de kan sprida kunskapen vidare till andra elever på skolan. ”Jag har lärt mig att det är en risk både för mamman och barnet att bli gravid vid ung ålder”, säger Riya.

Men det är inte bara barnen och tonåringarna som måste lära sig att prata om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – det behöver även de vuxna. Lärarna på skolan har gått kurser i sexualundervisning vilket gjort det lättare att prata om ämnen de tidigare undvikit.

Även pappor har fått träffas i grupper för att prata och lära sig mer om till exempel mens, så att de ska kunna stötta sina barn. ”Jag berättar för min dotter att mens är något helt normalt som händer alla. Hon vet att hon kan fråga mig om hon behöver bindor eller något annat”, berättar pappan Om. ”Om vi pratar öppet och vänligt med våra barn kan vi undvika att de gifter sig för tidigt”.

Inte längre tabu – SRHR på schemat

Fyra tonårstjejer i Nepal visar upp broschyrer om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. De är med i en ungdomsklubb på skolan där de lär sig om sina rättigheter och kroppar.

Nu känner 15-åriga Riya att hon har koll på sina rättigheter och det är tack vare ungdomsklubben på hennes skola. I den uppmanas ungdomarna att prata öppet om ämnen som annars anses tabu. De ses regelbundet och har också utbildats så att de kan sprida kunskapen vidare till andra elever på skolan.

Jag har lärt mig att det är en risk både för mamman och barnet att bli gravid vid ung ålder

Men det är inte bara barnen och tonåringarna som måste lära sig att prata om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – det behöver även de vuxna.

Lärarna på skolan har gått kurser i sexualundervisning vilket gjort det lättare att prata om ämnen de tidigare undvikit. Även pappor har fått träffas i grupper för att prata och lära sig mer om till exempel mens, så att de ska kunna stötta sina barn. ”Jag berättar för min dotter att mens är något helt normalt som händer alla. Hon vet att hon kan fråga mig om hon behöver bindor eller något annat”, berättar pappan Om. ”Om vi pratar öppet och vänligt med våra barn kan vi undvika att de gifter sig för tidigt”.
Läs mer

Frågor och svar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Vad betyder SRHR?

Förkortningen SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Varför är det viktigt att lära sig om SRHR?

Många barn växer upp utan kunskap om hur kroppen fungerar, vad mens är eller hur barn blir till. De saknar tillgång till fakta om sin egen och andras kroppar och utveckling, sex, samtycke, relationer, hälsovård eller moderna preventivmedel. Barn och unga fråntas därmed möjligheten att fatta fria och välgrundade beslut om sina kroppar och liv.

Vad säger FN:s konventioner om SRHR?

I barnkonventionen lyfts barns rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård. I kvinnokonventionen tas sexuell och reproduktiv hälsa upp mer specifikt, bland annat i samband med jämställdhet i familjen och rätten till hälsa.

Det tas även upp i Agenda 2030 efter som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är viktigt för att uppfylla flera av de globala målen.

Varför arbetar Plan International med SRHR?

För  att tonårstjejer har rätt att själva fatta beslut om, när och med vem de ska ha sex. Att bli gravid och föda barn i ung ålder kan innebära att en flickas framtid omkullkastas och det är dessutom den ledande dödsorsaken för flickor i åldern 15–19 år världen. Tusentals flickor i 10–14-årsåldern blir föräldrar varje år, trots att de själva är barn. Bra sexualundervisning kan däremot bidra till ökad kunskap, jämställda relationer och förebygga våld. Unga behöver också tillgång till råd, stöd och vård kopplat till sex och relationer, till exempel preventivmedel och säkra aborter

Vad betyder SRHR?

Förkortningen SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Vad säger FN:s konventioner om SRHR?

I barnkonventionen lyfts barns rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård. I kvinnokonventionen tas sexuell och reproduktiv hälsa upp mer specifikt, bland annat i samband med jämställdhet i familjen och rätten till hälsa.

Det tas även upp i Agenda 2030 efter som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är viktigt för att uppfylla flera av de globala målen.

Varför är det viktigt att lära sig om SRHR?

Många barn växer upp utan kunskap om hur kroppen fungerar, vad mens är eller hur barn blir till. De saknar tillgång till fakta om sin egen och andras kroppar och utveckling, sex, samtycke, relationer, hälsovård eller moderna preventivmedel. Barn och unga fråntas därmed möjligheten att fatta fria och välgrundade beslut om sina kroppar och liv.

Varför arbetar Plan International med SRHR?

För  att tonårstjejer har rätt att själva fatta beslut om, när och med vem de ska ha sex. Att bli gravid och föda barn i ung ålder kan innebära att en flickas framtid omkullkastas och det är dessutom den ledande dödsorsaken för flickor i åldern 15–19 år världen. Tusentals flickor i 10–14-årsåldern blir föräldrar varje år, trots att de själva är barn. Bra sexualundervisning kan däremot bidra till ökad kunskap, jämställda relationer och förebygga våld. Unga behöver också tillgång till råd, stöd och vård kopplat till sex och relationer, till exempel preventivmedel och säkra aborter