Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

stoppa barnäktenskap

Hon är 13 år och har precis fått sin första mens. Det roligaste hon vet är att dansa med sin bästis och spela in filmer på mobilen. Plötsligt måste hon gifta sig med den där mannen några hus bort. Men hon vill inte gifta sig. Hon vill inte bli gravid. Hon vill gå i skolan. Hon vill leka med sina vänner.

Bli Flickafadder

Flickan i rött är Parmin och hon var på väg att bli en av de tolv miljoner flickor som varje år tvingas gifta sig. Parmin lyckades få stopp på barnbröllopet och kunde följa sin dröm och fortsätta gå i skolan, men alla får inte den möjligheten.

Att flickor gifts bort är ett grov kränkning av flickors rättigheter och hinder för global jämställdhet och hållbar utveckling. På den här sidan kan du lära dig om barnäktenskap, vad det är, varför det sker och vad vi kan göra åt det. Varje flicka är en flicka för mycket men tillsammans kan vi skapa en framtid där varje barn har möjligheten att forma sitt eget öde och leva ett liv fritt från tvång och ojämlikhet. Förändring börjar med kunskap och din källa till kunskap börjar här.

30 000

flickor gifts bort varje dag*

1 av 5

av världens flickor är gifta*

fakta om barnäktenskap

vad är barnäktenskap?

Barnäktenskap är brott mot de mänskliga rättigheterna och innebär att någon under 18 år gifts bort, oftast mot sin vilja. Det kan också gälla informella “förbindelser” som i praktiken är likvärdiga med formella äktenskap men saknar samma rättsliga status. I praktiken är barnäktenskap en form av slaveri under täckmanteln “äktenskap”. 

Flicka med tröja med texten "stop child marriage" på ryggen

vilka är konsekvenserna?

Flickorna isoleras från familj och vänner, tvingas sluta skolan och utsätts regelbundet för sexuellt våld. De blir ofta gravida och föder barn trots att de själva är barn, vilket är förenat med livsfara för både mamman och barnet. Globalt är komplikationer vid graviditet och förlossning den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år. Samhället påverkas av att flickor inte har möjlighet att delta fullt ut.

Två mammor bär sina bebisar på ryggen i Zambia.

Varför gifts barn bort?

Patriarkala normer, cementerade könsroller, fattigdom och avsaknad av respekt för barns rättigheter är några av de bakomliggande orsakerna. Brist på lagar eller att existerande lagar inte följs är andra avgörande faktorer. Viljan att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet spelar också in, barnäktenskap kan ses som ett sätt att minimera risken för att en flicka har sexuella relationer utan att vara gift. Dessa faktorer förstärks av bristande tillgång till kvalitativ utbildning och arbetstillfällen utanför hemmet för flickor och kvinnor.

Tre tjejer läser i en bok.

Alice, 13 år, ska gifta sig

#StoppaBarnäktenskap

Så stoppar vi barnäktenskap

Plan International arbetar på flera nivåer för att stoppa barnäktenskap. Vi stärker flickor genom ökad kunskap om deras rättigheter och möjligheter att skapa egna inkomster. Genom engagemang från flickor, pojkar, kvinnor, män samt religiösa, politiska och traditionella ledare, arbetar vi för att förändra attityder och beteenden. En annan kritisk del av vårt arbete är att påverka beslutsfattare att införa, stärka och genomdriva lagar för att förhindra att flickor gifts bort.

På global nivå arbetar vi för att internationella institutioner ska uppmärksamma detta och andra skadliga sedvänjor samt hålla länder som bryter mot internationella överenskommelser ansvariga. Världens ledare har lovat att utrota barnäktenskap till år 2030, men studier visar att arbetet som görs i dag i så fall behöver gå tolv gånger fortare. Flickorna kan inte vänta!

Foto: I Indonesien har en grupp unga bidragit genom att lokalt lyfta frågan i sitt radioprogram för unga. 

Vill du vara med och stoppa barnäktenskap?

BLI FLICKAFADDER

Resultat: stoppade sitt bröllop

Parmin* flydde från Myanmar tillsammans med sin mormor år 2017 och har sedan dess bott i väldens största flyktingläger i Bangladesh, ett av de länder där flest barnäktenskap sker. Tre fjärdedelar av flickorna där tvingas gifta sig innan de fyllt 18 år.

Livet i lägret är tufft men Parmin får tillslut börja skolan, något hon alltid drömt om. Men en dag försöker hennes mormor gifta bort Parmin med en granne i lägret. Parmin är bara 12 år.

Jag mådde så dåligt när jag fick reda på att min mormor tänkte gifta bort mig. Jag tycker om att studera. Jag tycker om att leka med mina vänner. Men jag visste att jag inte skulle kunna fortsätta om jag var tvungen att gifta mig.

Ekonomisk utsatthet och brist på mat i flyktingläger ökar risken för tvångsäktenskap då ett gift par berättigar ytterligare ransoneringskort.

Medveten om att äktenskapet skulle innebära slutet på hennes utbildning protesterade Parmin. Med hjälp av en intervention från Plan Internationals partner stoppades bröllopet och Parmin kunde fortsätta sin utbildning.

*Namnet har ändrats för att skydda identiteten.

Vanliga frågor

Hur många flickor är gifta?

Nästan en femtedel av världens flickor är gifta.*

Varför gifts flickor bort?

Fattigdom är en stor anledning till att föräldrar gifter bort sina barn.Risken att utsättas för barnäktenskap är allra störst för flickor som kommer från fattiga förhållanden på landsbygden och som inte fått tillgång till utbildning. Familjer som lever i fattigdom kan tvingas välja mellan den långsiktiga, men ofta omöjliga investeringen att ge sin dotter en utbildning och den omedelbara vinsten av att ha en mun mindre att mätta och ibland få pengar i utbyte. De ser ofta äktenskap som det bästa sättet att trygga sin dotters framtid. 

Tidiga graviditeter är också en vanlig anledning till att flickor gifts bort – ibland med sin förövare om man blivit gravid till följd av ett sexuellt övergrepp.

Vart sker barnäktenskap?

Det är vanligast att barn gifts bort i södra Asien och i Afrika söder om Sahara. I Niger och Bangladesh tvingas tre av fyra flickor gifta sig innan de har fyllt 18 år. Men det är viktigt att komma ihåg att det är ett problem i många olika länder, regioner, kulturer och religioner. Barnäktenskap förekommer även i delar av Nordamerika och Europa.

Hur vanligt är barnäktenskap?

Varje år beräknas 12 miljoner flickor tvingas gifta sig. Utslaget på hela året blir det 30 000 flickor varje dag och en flicka var tredje sekund.

Vilka är konsekvenserna av barnäktenskap?

Flickor som tvingas in i barnäktenskap måste ofta sluta skolan och riskerar att fastna i fattigdom. De riskerar också att bli gravida. Att få barn tidigt, utan tillräcklig tillgång till vård kan vara farligt både för mamman och för barnet. Komplikationer vid graviditet eller förlossning är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år. 

Hur stoppar vi barnäktenskap?

Utrota fattigdomen
Fattigdomen måste utrotas genom att förbättra tillgången till utbildning, sjukvård och möjligheterna för familjen att försörja sig. Om föräldrar är oroliga för sitt barns säkerhet och överlevnad, krävs bättre skydd. Bland annat genom lokala skyddsnät, så som socialtjänst. Om vi kan få föräldrarna att förstå hur mycket bättre det blir för flickorna om de får gå färdigt skolan, så kan vi skapa förändring.

Öka jämställdheten
Jämställdheten måste öka. Plan International arbeta med pojkar, flickor, män, kvinnor och deras samhällen för att förändra attityder och beteenden. Flickorna själva kan spela en stor roll, speciellt om de får möjlighet att fortsätta utbilda sig. Många flickor runt om i världen arbetar tillsammans med oss för att stoppa barnäktenskap, bland annat genom att dela sina erfarenheter med jämnåriga, föräldrar och samhället runt omkring. Vi behöver alla hjälpa till att förändra attityder och normer, från individer och familjer till representanter för det civila samhället och religiösa, politiska och traditionella ledare.

Hur många flickor är gifta?

Nästan en femtedel av världens flickor är gifta.*

Hur vanligt är barnäktenskap?

Varje år beräknas 12 miljoner flickor tvingas gifta sig. Utslaget på hela året blir det 30 000 flickor varje dag och en flicka var tredje sekund.

Varför gifts flickor bort?

Fattigdom är en stor anledning till att föräldrar gifter bort sina barn.Risken att utsättas för barnäktenskap är allra störst för flickor som kommer från fattiga förhållanden på landsbygden och som inte fått tillgång till utbildning. Familjer som lever i fattigdom kan tvingas välja mellan den långsiktiga, men ofta omöjliga investeringen att ge sin dotter en utbildning och den omedelbara vinsten av att ha en mun mindre att mätta och ibland få pengar i utbyte. De ser ofta äktenskap som det bästa sättet att trygga sin dotters framtid. 

Tidiga graviditeter är också en vanlig anledning till att flickor gifts bort – ibland med sin förövare om man blivit gravid till följd av ett sexuellt övergrepp.

Vilka är konsekvenserna av barnäktenskap?

Flickor som tvingas in i barnäktenskap måste ofta sluta skolan och riskerar att fastna i fattigdom. De riskerar också att bli gravida. Att få barn tidigt, utan tillräcklig tillgång till vård kan vara farligt både för mamman och för barnet. Komplikationer vid graviditet eller förlossning är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år. 

Vart sker barnäktenskap?

Det är vanligast att barn gifts bort i södra Asien och i Afrika söder om Sahara. I Niger och Bangladesh tvingas tre av fyra flickor gifta sig innan de har fyllt 18 år. Men det är viktigt att komma ihåg att det är ett problem i många olika länder, regioner, kulturer och religioner. Barnäktenskap förekommer även i delar av Nordamerika och Europa.

Hur stoppar vi barnäktenskap?

Utrota fattigdomen
Fattigdomen måste utrotas genom att förbättra tillgången till utbildning, sjukvård och möjligheterna för familjen att försörja sig. Om föräldrar är oroliga för sitt barns säkerhet och överlevnad, krävs bättre skydd. Bland annat genom lokala skyddsnät, så som socialtjänst. Om vi kan få föräldrarna att förstå hur mycket bättre det blir för flickorna om de får gå färdigt skolan, så kan vi skapa förändring.

Öka jämställdheten
Jämställdheten måste öka. Plan International arbeta med pojkar, flickor, män, kvinnor och deras samhällen för att förändra attityder och beteenden. Flickorna själva kan spela en stor roll, speciellt om de får möjlighet att fortsätta utbilda sig. Många flickor runt om i världen arbetar tillsammans med oss för att stoppa barnäktenskap, bland annat genom att dela sina erfarenheter med jämnåriga, föräldrar och samhället runt omkring. Vi behöver alla hjälpa till att förändra attityder och normer, från individer och familjer till representanter för det civila samhället och religiösa, politiska och traditionella ledare.

Källor:

*UNICEF, 2023
** WHO, 2023