Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

stoppa barnäktenskap

Hon är 13 år och har precis fått sin första mens. Det roligaste hon vet är att dansa med sin bästa vän och spela in kortfilmer på mobilen. Plötsligt måste hon gifta sig med den där mannen några hus bort. Men hon vill inte gifta sig. Hon vill inte bli gravid. Hon vill gå i skolan. Hon vill leka med sina vänner.

Bli Flickafadder

Alice, 13 år, ska gifta sig

#StoppaBarnäktenskap

30 000

flickor gifts bort varje dag

1 av 5

av världens flickor är gifta

70 000

flickor dör varje år i samband

med graviditet och förlossning.

fakta om barnäktenskap

vad är barnäktenskap?

Barnäktenskap är brott mot de mänskliga rättigheterna och innebär att någon under 18 år gifts bort, oftast mot sin vilja. Det kan också gälla informella “förbindelser” som i praktiken är likvärdiga med formella äktenskap men saknar samma rättsliga status. I praktiken är barnäktenskap en form av slaveri under täckmanteln “äktenskap”. 

vilka är konsekvenserna?

Flickorna isoleras från familj och vänner, tvingas sluta skolan och utsätts regelbundet för sexuellt våld. De blir ofta gravida och föder barn trots att de själva är barn, vilket är förenat med livsfara för både mamman och barnet. Globalt är komplikationer vid graviditet och förlossning den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år. Samhället påverkas av att flickor inte har möjlighet att delta fullt ut.

Varför gifts barn bort?

Patriarkala normer, cementerade könsroller, fattigdom och avsaknad av respekt för barns rättigheter är några av de bakomliggande orsakerna. Brist på lagar eller att existerande lagar inte följs är andra avgörande faktorer. Viljan att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet spelar också in, barnäktenskap kan ses som ett sätt att minimera risken för att en flicka har sexuella relationer utan att vara gift. Dessa faktorer förstärks av bristande tillgång till kvalitativ utbildning och arbetstillfällen utanför hemmet för flickor och kvinnor.

SÅ STOPPAR VI BARNÄKTENSKAP

Plan International arbetar på flera nivåer för att stoppa barnäktenskap. Vi stärker flickor genom ökad kunskap om deras rättigheter och möjligheter att skapa egna inkomster. Genom engagemang från flickor, pojkar, kvinnor, män samt religiösa, politiska och traditionella ledare, arbetar vi för att förändra attityder och beteenden. En annan kritisk del av vårt arbete är att påverka beslutsfattare att införa, stärka och genomdriva lagar mot barnäktenskap.

På global nivå arbetar vi för att internationella institutioner ska uppmärksamma barnäktenskap och andra skadliga sedvänjor och hålla länder som bryter mot internationella överenskommelser ansvariga. Världens ledare har lovat att utrota barnäktenskap till år 2030, men studier visar att arbetet som görs i dag i så fall behöver gå tolv gånger fortare. Flickorna kan inte vänta!

Foto: I västra Nepal har en grupp unga bidragit till att utrota barnäktenskap lokalt genom att lyfta frågan i sitt radioprogram för unga.

Parmin* flydde från Myanmar tillsammans med sin mormor år 2017 och har sedan dess bott i väldens största flyktingläger i Bangladesh, ett av de länder där flest barnäktenskap sker. Tre fjärdedelar av flickorna där tvingas gifta sig innan de fyllt 18 år.

Livet i lägret är tufft men Parmin får tillslut börja skolan, något hon alltid drömt om. Men en dag försöker hennes mormor gifta bort Parmin med en granne i lägret. Parmin är bara 12 år.

Jag mådde så dåligt när jag fick reda på att min mormor tänkte gifta bort mig. Jag tycker om att studera. Jag tycker om att leka med mina vänner. Men jag visste att jag inte skulle kunna fortsätta om jag var tvungen att gifta mig.

Ekonomisk utsatthet och brist på mat i flyktingläger ökar risken för tvångsäktenskap då ett gift par berättigar ytterligare ransoneringskort.

Medveten om att äktenskapet skulle innebära slutet på hennes utbildning protesterade Parmin. Med hjälp av en intervention från Plan Internationals partner stoppades bröllopet och Parmin kunde fortsätta sin utbildning.

*Namnet har ändrats för att skydda identiteten.

Vill du vara med och stoppa barnäktenskap?

BLI FLICKAFADDER