Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

we can do it!

Du verkar behöva lite pepp? Vissa kanske kan uppleva dig som lite bitter, men innerst inne har du inte gett upp. Det finns massor av exempel på hur världen blir bättre. Under 2020 har sjukdomen polio utrotats i Afrika och Sudan har förbjudit både könsstympning och barnäktenskap. Det går att förändra, du måste bara hitta ditt sätt. ?

Ibland kanske det känns hopplöst,
men förändring är möjlig!

Positiva nyheter om flickors rättigheter

Gravida flickor tillbaka i skolan i ZIMBABWE

I Zimbabwe är det numer olagligt för skolor att stänga av gravida elever.

Ännu en stat i USA förbjuder barnäktenskap

Pennsylvania blev den tredje delstaten i USA att förbjuda barnäktenskap.

Sudan ska stoppa barnäktenskap

Regeringen har beslutat att förbjuda barnäktenskap och se till att flickor inte blir könsstympade.

ÖKAT skydd mot barnäktenskap i sverige

I Sverige blev det olagligt att tvinga eller tillåta ett barn att gifta sig. Vuxna får inte heller ta med barn utomlands för att gifta bort dem eller utsätta dem för könsstympning.

landet som var först ut 2021

Dominikanska republiken har haft en av Latinamerikas högsta andelar av barnäktenskap. Men i januari 2021 beslutade presidenten att underteckna ett lagförslag om att förbjuda barnäktenskap.

Minskning totalt sett i världen

Ungefär 20 % av världens flickor har tvingats gifta sig. År 2008 var siffran 25%. Minskningen beror framför allt på att hårt arbete gjort att andelen barnäktenskap sjunkit drastiskt i Indien.

Fortfarande 30 000 flickor varje dag

Varje dag tvingas tiotusentals flickor gifta sig. Det finns mycket arbete kvar att göra. Men även det minsta framstegen betyder att någon flicka i världen får det bättre.

 Även om det du gör bara förändrar för en enda person, så är det värt att försöka. Att låta bli är inte ett alternativ när varje liv räknas.

– Memory, 25 år från Malawi

Filmer som får dig att känna

Du lever i en demokrati och har samma rättigheter som alla andra. Stå inte ut med orättvisor, men stå upp för dig själv!

– Ruby, 18-årig aktivist, Indien

Känns det oklart vad det handlar om? Här ger vi några svar!

Vad är barnäktenskap?

Barnäktenskap är egentligen ett missvisande ord. Ofta är det ett tvångsäktenskap där minst en av personerna är under 18 år. Ibland är det inte ens ett riktigt äktenskap, det vill säga att det kanske inte varit något bröllop eller juridisk process, men att de behöver leva tillsammans som om de vore gifta.

Kan jag göra något?

Alla behövs i kampen för jämställdhet, för att stoppa barnäktenskap och andra saker som kränker flickors rättigheter. Det behöver inte kräva så mycket av dig. Du kan till exempel sprida filmen, följa oss i sociala medier eller prata med dina kompisar om flickors rättigheter.

Varför är det dåligt med barnäktenskap?

Barnäktenskap kränker flickors rättigheter och kan förstöra flickors liv på många sätt. Risken för att de ska utsättas för våld ökar och deras hälsa sätts på spel. Deras möjligheter att gå i skolan och att själva bestämma över sitt liv minskar samtidigt som risken att fastna i fattigdom ökar.

Vad gör Plan International för att stoppa barnäktenskap?

Plan International kräver att barnäktenskap förbjuds. För att stoppa barnäktenskap arbetar vi på flera nivåer. Vi ger flickor kunskap om deras rättigheter och möjligheter att få en stadig inkomst.

Plan International arbetar också för att minska den sociala press som får familjer att gifta bort sina döttrar. Flickor, pojkar, kvinnor och män, religiösa, politiska och traditionella ledare – alla behövs för att förändra attityder och beteenden.

En annan viktig del är att påverka beslutsfattare så att varje land har lagar som skyddar barn från barnäktenskap.

Vad är barnäktenskap?

Barnäktenskap är egentligen ett missvisande ord. Ofta är det ett tvångsäktenskap där minst en av personerna är under 18 år. Ibland är det inte ens ett riktigt äktenskap, det vill säga att det kanske inte varit något bröllop eller juridisk process, men att de behöver leva tillsammans som om de vore gifta.

Varför är det dåligt med barnäktenskap?

Barnäktenskap kränker flickors rättigheter och kan förstöra flickors liv på många sätt. Risken för att de ska utsättas för våld ökar och deras hälsa sätts på spel. Deras möjligheter att gå i skolan och att själva bestämma över sitt liv minskar samtidigt som risken att fastna i fattigdom ökar.

Kan jag göra något?

Alla behövs i kampen för jämställdhet, för att stoppa barnäktenskap och andra saker som kränker flickors rättigheter. Det behöver inte kräva så mycket av dig. Du kan till exempel sprida filmen, följa oss i sociala medier eller prata med dina kompisar om flickors rättigheter.

Vad gör Plan International för att stoppa barnäktenskap?

Plan International kräver att barnäktenskap förbjuds. För att stoppa barnäktenskap arbetar vi på flera nivåer. Vi ger flickor kunskap om deras rättigheter och möjligheter att få en stadig inkomst.

Plan International arbetar också för att minska den sociala press som får familjer att gifta bort sina döttrar. Flickor, pojkar, kvinnor och män, religiösa, politiska och traditionella ledare – alla behövs för att förändra attityder och beteenden.

En annan viktig del är att påverka beslutsfattare så att varje land har lagar som skyddar barn från barnäktenskap.

Följ oss i sociala medier!

Tre frågor till artisten och aktivisten Coumba

Coumba i Senegal står och sjunger i studion

Varför arbetar du för att stoppa barnäktenskap?
För att de, som du säger, är barn. Att gifta bort ett barn är en kränkning av barnets rättigheter och ett hot mot barnets hälsa. Det finns också en tydlig koppling mellan äktenskap och att bli gravid och bilda familj. Och hur ska ett barn som inte ens kan ta hand om sig själv kunna ta hand om ett barn? Vi arbetar för att stoppa barnäktenskap eftersom barn har rätt att gå i skolan och för att ett äktenskap hindrar dem från att vara tonåringar. 

Hur gör du för att nå ut med viktiga budskap ?
Som ung artist med en röst använder jag sången för att nå ut med viktiga budskap och jag organiserar informationskampanjer för att öka kunskapen.

Vad ger du för råd till unga som vill skapa förändring?
Utbildning är faktiskt grunden. Jag skulle säga att barn måste fokusera på skolan för att kunna få ett jobb/en karriär och bli självständiga. Man måste också stå upp för sina rättigheter och respektera de runt omkring sig för att få respekt.

För dig som är utsatt eller riskerar att utsättas

Läs mer om hur du kan få stöd: https://www.hedersfortryck.se/for-dig-som-ar-utsatt/