Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Stoppa barnäktenskap nu!

Var tredje sekund tvingas en flicka gifta sig.

Jag skriver under mot barnäktenskap!

Namn