Varje dag har hundratals miljoner flickor och kvinnor mens. Men det som borde vara helt naturligt är på många håll i världen något som stoppar flickor och kvinnor från att delta fullt ut i samhällsliv, skola och arbete. Mens är alltså en avgörande fråga för flickors rättigheter och global utveckling. Plan International arbetar för att mens inte ska vara ett hinder för flickor.

Första mensen kan innebära att livet förändras över en natt.

  • Flickor riskerar att giftas bort och bli gravida
  • Flickor tvingas sluta skolan
  • Flickor skambeläggs och trakasseras
  • Flickor saknar tillgång till mensskydd, säkra toaletter och rent vatten
  • Flickor får sin frihet begränsad