Varje dag har hundratals miljoner flickor och kvinnor mens. Men det som borde vara helt naturligt är på många håll i världen något som till diskriminering av flickor och kvinnor då det stoppar dem från att delta fullt ut i samhällsliv, skola och arbete. Frågan är alltså avgörande för flickors rättigheter, jämställdhet och global utveckling. Plan International arbetar för att mens inte ska vara ett hinder för flickor. På den här sidan kan du läsa om hur flickor diskrimineras, vad vi gör åt det och hur du kan bidra.

Första mensen kan innebära att livet förändras över en natt

  • Flickor riskerar att giftas bort och bli gravida
  • Flickor tvingas sluta skolan
  • Flickor skambeläggs och trakasseras
  • Flickor saknar tillgång till skydd, säkra toaletter och rent vatten
  • Flickor får sin frihet begränsad