Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Projekt: Förbättra barns och ungas tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa i Togo

Gränsande till Ghana i Västafrika ligger Togo. Där driver Plan International Sverige tillsammans med partner, ett femårigt projekt för att förbättra barns och ungas tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Projektet riktar sig särskilt till flickor i regionerna Centrale och Plateaux, två områden där andelen flickor som blir gravida är avsevärt högre än i resten av landet. Projektet finansieras med stöd från EU, Sida och Svenska Postkodlotteriet.

Många unga flickor blir gravida

Projektet riktar sig i första hand till flickor mellan 10-19 år i regionerna Centrale och Plateaux i Togo. I dessa regioner är förekomsten av graviditeter bland unga flickor högre än i övriga delar av landet. Andelen unga flickor som blir gravida i regionen Centrale är 30 % och 23 % i Plateaux, medan genomsnittet för övriga landet ligger på 17 %. Graviditet vid ung ålder innebär dels en ökad risk i samband med graviditet och förlossning men får även långtgående socioekonomiska konsekvenser för flickan och för barnet. Orsakerna till att så många unga flickor blir gravida beror ofta på otillräcklig information (bland annat på grund av tabun och brist på sexualundervisning) och begränsad tillgång till mödravård.

Plan International bidrar till att ungdomar får bättre tillgång till sexualundervisning och mödravård

Plan International Sverige, tillsammans med sina lokala partner ATBEF och ADESCO, bidrar till att ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda när det gäller tillgång till information, utbildning och mödravård som är anpassad till ungdomarnas behov. Under projektets gång kommer Plan International och partner att utbilda ungdomar om sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter. I projektet ingår också kompetensutveckling av andra målgrupper som kommer i kontakt med ungdomar, såsom lärare, lokala ledare, föräldrar, vårdpersonal och personal inom rättsväsendet. För att ytterligare förbättra ungas tillgång till information och stöd inrättas ungdomsklubbar och det etableras en hjälplinje för ungdomar i behov av stöd och råd. Cirka 227 000 ungdomar mellan 10-19 år kommer att nås under projektets gång.

Utöver dessa aktiviteter kommer Plan International och partner också att organisera informationskampanjer om sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter, samt utföra påverkanskampanjer gentemot utbildningsministeriet för att utöka sexualundervisningen i skolan.

Projektet startade i december 2014 och pågår under fem år. Budgeten uppgår till totalt 5 105 253 EUR, varav 80 % finansieras av EU och 20 % av Sida.

Europeiska unionens flagga

This web page has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this web page are the sole responsibility of Plan International Sweden and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

svenskfinansierade biståndsinsatser utomlands

This web page has been produced with the assistance of Sida. The contents of this web page are the sole responsibility of Plan International Sweden and can in no way be taken to reflect the views of Sida.