Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Stoppa könsstympning

Engagera dig nu

Stoppa könsstympningen av flickor

Engagera dig nu

Minst 200 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen är könsstympade och riskerar att drabbas av sjukdomar, komplikationer vid graviditet, smärtor vid sex och psykiska problem. Varje år riskerar ytterligare fyra miljoner flickor att utsättas för övergreppet som är ett grovt brott mot flickors rättigheter. Vi arbetar för att ingen flicka ska utsättas för könsstympning.

Den skadliga traditionen utförs nästan uteslutande på barn under 15 år och är inte bara ett fysiskt övergrepp utan även ett ett sätt att kontrollera flickors sexualitet. Det har en tydlig koppling till traditioner och hur människor ser på flickors rättigheter och jämställdhet. På den här sidan kan du se vår talkshow på ämnet, ta del av fakta, läsa om vårt arbete för att skydda flickor från att utsättas och ta reda på hur du kan engagera dig. Världens ledare har undertecknat.FN:s globala mål för hållbar utveckling, dessa inkluderar avskaffandet av könsstympning till år 2030, men för att nå detta mål krävs krafttag.

200 miljoner

flickor och kvinnor i världen är könsstympade*

4 miljoner

flickor riskerar att utsättas varje år**

Förändring börjar med kunskap

 Fakta  om könsstympning av flickor

Vad är könsstympning?

Alla ingrepp som innebär att det kvinnliga könsorganet förändras av icke-medicinska skäl, till exempel att man skär bort, skadar eller syr ihop delar av det yttre könsorganet.

Vilka är konsekvenserna?

Denna typ av grovt våld kan leda till allvarliga blödningar, infektioner, infertilitet, kronisk smärta, komplikationer vid förlossning och psykiska problem.

Varför sker det?

Flickor fortsätter att utsättas för övergreppet på grund av traditioner, attityder och beteenden. Det kan ses som nödvändigt för att en flicka ska bli kvinna, ett uttryck för renhet och en förutsättning för att hon ska kunna giftas bort.

Vad beror det på?

Förekomsten är ett tecken på en djupt rotad ojämställdhet och är en extrem form av diskriminering av flickor och kvinnor. Det kan vara ett sätt att kontrollera kvinnans sexualitet och flickans oskuld.

Vad kan vi göra åt det?

Plan International samarbetar med såväl familjer och skolor som lokala och religiösa ledare för att förändra traditioner, attityder och beteenden. Vi arbetar även för att flickor ska få kunskap om sina sexuella och reproduktiva rättigheter och ges möjligheter att prata om problem med varandra och stöttande vuxna. Och du? Du kan engagera dig!

Engagera dig

 

Flicka mot blå bakgrund.

Förändra flickors framtid

Ingen flicka ska könsstympas, giftas bort eller bli gravid. Bidra till att flickor skyddas från våld och får gå i skolan.

Bli Flickafadder

Flicka med lila sjal kollar bort.

Stoppa könsstympning

Med en engångsgåva stöttar du vårt arbete för att ingen flicka ska utsättas för våld, giftas bort eller bli gravid.

till gåvoshopen

Marwa i Egypten skapar förändring.

Marwa skapar förändring

I Egypten är unga tjejer en viktig del av arbetet mot könsstympning. Med kunskap och engagemang är de med och förändrar.

Inspireras av Marwa

Engagera dig

 

Flicka mot blå bakgrund tittar in i kameran.

Förändra flickors framtid

Ingen flicka ska könsstympas, giftas bort eller bli gravid. Bidra till att flickor skyddas från våld och får gå i skolan.

Bli Flickafadder

 

Flicka i rosa sjal blickar bort.

Stoppa könsstympning

Med engånggåvan “stoppa könsstympning” stöttar du vårt arbete för att ingen flicka ska könsstympas, giftas bort eller bli gravid.

till gåvoshopen

 

Marwa är 17 år som bor i en förort till Kairo i Egypten ler in i kameran.

Marwa skapar förändring

I Egypten är unga tjejer en viktig del av arbetet mot könsstympning. Med kunskap och engagemang är de med och förändrar.

Inspireras av Marwa

Hur arbetar Plan International mot könsstympning?

48-åriga Saafi har lärt sig mer om könsstympning och kommer inte utsätta sina två yngsta döttrar för det.

Plan International är en av världens största och äldsta barnrättsorganisationer. Vi finns i över 80 länder och har projekt för att få stopp på våld mot flickor. Detta innebär bland annat:

  • Alla ska veta att flickor inte får utsättas för våld. Vi lär barn och unga om deras rättigheter.
  • Ingenstans ska könsstympning anses normalt. Vi arbetar med barn, föräldrar, lärare, makthavare och civilsamhället för att förändra normer.
  • Ingreppet ska vara olagligt. Vi påverkar beslutsfattare för att de ska stärka eller få nya lagar på plats – och se till att alla följer dem.

Vi lyfter  de som kämpar

I samband med den internationella flickdagen 11 oktober delar vi ut Flickapriset och lyfter fram personer och organisationer som kämpar för flickors rättigheter. 2022 vann organisationen Existera som med starkt engagemang och stor kunskap kämpar för alla de flickor och kvinnor som lever med konsekvenserna av könsstympning i Sverige.

När minst 200 miljoner flickor och kvinnor i världen har utsatts behövs dessa positiva krafter som kämpar för alla flickors och kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar och liv.

Läs mer om Plan International Sveriges flickapris

Organisationen Existera tar emot Plan International Sveriges Flickapris 2022

8-åriga Sagbé och hennes mamma Hélène i Guinea

resultat: nya traditioner i Guinea

Hur kan ett samhälle göra om de vill fortsätta föra kultur och seder vidare, men undvika skadliga traditioner? I Guinea har ett av våra projekt stöttat samhällen när de gjort om sina ceremonier – och stoppat könsstympning. Hittills har 19 distrikt officiellt övergivit den skadliga traditionen.

Jag har lidit hela mitt liv av ingreppet. Jag är glad att min dotter inte utsattes för det.

Läs mer om de nya traditionerna i Guinea.

Resultat: bättre skydd för flickor i Somalia

1 februari 2022 godkände parlamentet i Somaliland en ny lag som ska skydda barn från våld och försummelse.

“Den här dagen erbjuder en strimma hopp till alla flickor i Somaliland. Den nya lagen är ett avgörande och betydelsefullt steg mot att utrota den extrema form av diskriminering av flickor och kvinnor som könsstympning innebär”, säger vår landchef Sadia Allin.


Somaliland är en av platserna i världen där könsstympning är vanligast – 98 procent av flickorna har utsatts för ingreppet. Den nya lagen är en milstolpe för barns rättigheter och ett första steg mot att förbjuda könsstympning. “Vi ser fram emot att samarbeta med Somalilands regering och andra partner för att förverkliga den nya lagen. Så att varje flicka och kvinna själva har makten och kunskapen att bestämma över sin egen kropp”, säger Sadia Allin.’
Läs mer

19-åriga Barwaaqe (överlevare av könsstympning) står i öppningen till ett skjul

Resultat i Egypten

Marwa är 17 år och bor i en förort till Kairo i Egypten. När hennes mamma började prata om könsstympning visste Marwa inte vad det var. Hennes mamma sa att det var en operation som alla flickor i byn, enligt tradition, skulle genomgå.

Jag pratade med mina kompisar om hur skadligt det är också, och varför de inte borde gå med på det

Men efter att ha varit med på några träffar med Plan International förstod Marwa vad ingreppet egentligen innebär och hur skadligt det är för flickorna som utsätts. Då berättade hon det för sin mamma, som gick med på att inte utsätta henne för det.

 resultat: Woto bröt traditionen

– Min mormor var respekterad för att hon utförde könsstympningar. Hon lärde mig när jag var en ung flicka och när jag var 20 år var det min tur att ta över. Jag arbetade med att utföra ingreppet på flickor i de närliggande byarna.

En gång dog en flicka nästan av blodförlust i min famn.

– Själv blev jag stympad som fyraåring och jag utförde även ritualen på mina egna döttrar när de var i den åldern.

– Att ha sex med min make och att föda barn var väldigt smärtsamt för mig, men jag förstod aldrig att det kunde bero på vad jag blev utsatt för. Jag förstod att det hängde ihop först när Plan International lanserade en informationskampanj i min by.

– Att delta i de mötena övertygade mig om hälsoriskerna och konsekvenserna av könsstympning: smärta, infektioner, svåra förlossningar och även risken att hiv skulle spridas genom verktygen som användes för ritualen. Jag började förstå att jag tagit betalt och blivit respekterad för något fasansfullt. Det var en smärtsam insikt. Jag har djupt ångrat mitt gamla liv och mitt enda alternativ var att ge upp mitt yrke. När föräldrar nu kommer till mig och ber mig utföra ingreppet på en flicka berättar jag om konsekvenserna och förklarar att jag inte längre utför ritualen.

– Woto Womacho, Etiopien

Läs mer
Woto i Etiopien
Foto: Plan International/Meeri Koutaniemi

Inget mer hysch-hysch – En talkshow

 

På internationella dagen mot kvinnlig könsstympning, 6 februari 2023, intogs Folkoperan i Stockholm av Plan International Sverige och Existera för att lyfta det tabubelagda ämnet. Talkshowen gästades av bland andra jämställdhetsminister Paulina Brandberg, statssekreteraren Diana Janse och Plan Internationals landchef i Somalia Sadia Allin.

Vanliga frågor

Vad är könsstympning av flickor?

Det innebär att könsorganet förändras av icke-medicinska skäl, till exempel att man skär bort, skadar eller syr ihop delar av det yttre könsorganet.

Varför könsstympas flickor?

Det har en tydlig koppling till traditioner och sociala normer. Övergreppet är ett tecken på bristande jämställdhet i samhället. Många familjer ser det som nödvändigt att könsstympa sina döttrar för att upprätthålla familjens heder och för att de ska kunna gifta sig.

Hur många flickor är könsstympade?

200 miljoner flickor och kvinnor i världen beräknas vara könsstympade. Det exakta antalet är inte känt men kan antas vara högre.

Vilka är konsekvenserna av könsstympning?

Denna typ av grovt våld kan leda till allvarliga blödningar, infektioner, infertilitet, kronisk smärta, komplikationer vid förlossning och psykiska problem.

Finns det säker könsstympning av flickor?

Nej, inte ens om det utförs av läkare. Könsstympning av flickor och kvinnor har inga hälsofördelar utan skadar flickor och kvinnor.

Vad gör Plan International mot könsstympning?

Vi lär barn och unga om deras rättigheter. Vi arbetar med dem och deras föräldrar, lärare, makthavare och civilsamhället för att förändra normer. Vi påverkar beslutsfattare för att de ska stärka eller få nya lagar på plats – och se till att alla följer dem.

Vad är könsstympning av flickor?

Det innebär att könsorganet förändras av icke-medicinska skäl, till exempel att man skär bort, skadar eller syr ihop delar av det yttre könsorganet.

Vilka är konsekvenserna av könsstympning?

Denna typ av grovt våld kan leda till allvarliga blödningar, infektioner, infertilitet, kronisk smärta, komplikationer vid förlossning och psykiska problem.

Varför könsstympas flickor?

Det har en tydlig koppling till traditioner och sociala normer. Övergreppet är ett tecken på bristande jämställdhet i samhället. Många familjer ser det som nödvändigt att könsstympa sina döttrar för att upprätthålla familjens heder och för att de ska kunna gifta sig.

Finns det säker könsstympning av flickor?

Nej, inte ens om det utförs av läkare. Könsstympning av flickor och kvinnor har inga hälsofördelar utan skadar flickor och kvinnor.

Hur många flickor är könsstympade?

200 miljoner flickor och kvinnor i världen beräknas vara könsstympade. Det exakta antalet är inte känt men kan antas vara högre.

Vad gör Plan International mot könsstympning?

Vi lär barn och unga om deras rättigheter. Vi arbetar med dem och deras föräldrar, lärare, makthavare och civilsamhället för att förändra normer. Vi påverkar beslutsfattare för att de ska stärka eller få nya lagar på plats – och se till att alla följer dem.