Stöd oss

Plan förverkligar barnkonventionen. Vi jobbar för och med utsatta barn i 50 länder. Grunden för vår verksamhet är fadderskapet, men du kan även stödja vår verksamhet på andra sätt.

Hjälp oss sprida Plans arbete

Så kan du bidra med ditt stöd i de sociala kanalerna