Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Låt din aktieutdelning göra större skillnad!

Om du äger börsnoterade aktier och bor i Sverige kan du ge bort din aktieutdelning utan att betala skatt. Mottagaren av gåvan måste vara en ideell förening eller stiftelse med ett allmännyttigt ändamål.

Varför ska du skänka din aktieutdelning?

Om du skänker 10 000 kronor av din aktieutdelning till Plan International går hela summan oavkortat till Plans arbete för utsatta barn eftersom det är en skattebefriad gåva. Om du däremot först tar emot aktieutdelningen och sedan vill ge pengar till Plan International så dras 30 procent skatt på aktieutdelningen, och din gåva till Plan International blir 7 000 kronor. Om du ger aktieutdelningen direkt till Plan International Sverige får vi 3 000 kronor mer till vårt arbete.

Så gör du för att skänka din aktieutdelning

Gör Plan International Sverige till mottagare (”rättighetshavare”) till din utdelning. Kontakta din bank eller fondkommissionär redan nu för att vara säker på att hinna i tid före bolagsstämmorna. Bestäm vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket. Blanketter för att föra över rättigheten till aktieutdelning finns hos din bank där du har ditt VP-konto (värdepapperkonto) eller depå. Möjligheten att skattefritt skänka sin aktieutdelning gäller enbart privatpersoner. Tänk på att spara kvittot på transaktionen.

Så gör du om du vill skänka din utdelning ur fåmansbolag

Före stämman ska styrelsen upprätta ett aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger. Efter stämman men före utbetalning ska ägaren överlåta kupongen till Plan International Sverige genom skriftligt gåvobrev och underrätta bolaget om överlåtelsen.

Dessutom ska stämmoprotokoll och styrelseprotokoll upprättas. Eftersom reglerna runt skattebefrielse för aktieutdelning från fåmansbolag är nya, kan inte Plan International Sverige ansvara för att ovanstående instruktioner för utdelning från fåmansbolag är fullständiga utan rekommenderar dig som gåvogivare att rådgöra med en jurist eller revisor.

Kontakta oss i god tid före bolagsstämman.
foretag@plansverige.org  

Tack för att du väljer att skänka din aktieutdelning till Plan International Sverige!