Plan International Sveriges ungdomsråds vision är att väcka och uppmuntra ungas engagemang om barn och ungas rättigheter och jämställdhet. Alla barn och unga ska veta om sina rättigheter så att de i sin tur kan förändra världen!