Vad är Plan International Sverige och dess ungdomsråd?

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 80 länder. Vi har funnits i över 85 år och har lika länge arbetat på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter. Eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Ungdomsrådet samlar engagerade unga från hela Sverige som brinner för barns rättigheter och jämställdhet. Dess medlemmar ger råd och inspiration till organisationen, samarbetar med andra unga aktivister världen över, driver engagemang, opinionsbildning, deltar i kampanjer, skriver debattartiklar, har nätverksträffar och mycket mer.

Ungdomsrådets vision: Alla barn och unga ska veta om sina rättigheter så att de i sin tur kan förändra världen!

Fyll i ansökan här

Ansökan till Plan International Sveriges ungdomsråd 2023

  • Uppge gata, husnummer, postnummer och postort. Exempel: Gatuvägen 1, 111 11 Stadstaden.
  • Max filstorlek: 128 MB.