Vi står på barnens sida

Uppropet #RäddaBiståndet har nu avslutats.
Tillsammans samlade vi ihop över 20 000 starka namn.
Nu lämnar vi över namnunderskrifterna till samtliga riksdagsledamöter.
Tillsammans är vi förändringen. Varmt tack!💙

Vi befinner oss i en kris. Pandemin, klimatkrisen och konflikter har lett till ökad hunger och fattigdom och backat jämställdheten flera decennier. Risken att flickor utsätts för våld, övergrepp, barnäktenskap och tas ur skolan ökar i kriser och till följd av pandemin.

Samtidigt minskade regeringen Sveriges internationella bistånd rejält under 2022 och flera partier har gått till val på att sänka biståndet ytterligare. Detta är globala utmaningar som kräver mer internationellt samarbete, inte mindre. Det går att vända utvecklingen men då behövs Sveriges bistånd mer än någonsin. Våra politiker behöver höra att vi är många som inte accepterar detta!

Därför har över 50 organisationer tagit initiativ till #RäddaBiståndet. Ett upprop för att rädda biståndet som räddar världen. Syftet är att samla många tusen namnunderskrifter och visa våra politiker att det finns en stark opinion för ett Sverige som tar ansvar och visar solidaritet med de i störst utsatthet. Efter valet den 11 september kommer samtliga namnunderskrifter lämnas över till de valda riksdagsledamöterna.

 

Vi står inför enorma utmaningar som bara kan tacklas tillsammans. Därför ger Sverige sedan flera decennier tillbaka en procent av vår BNI i bistånd. Det kan innebära skillnaden mellan liv och död, utbildning och fattigdom, frihet och våld. Det finns partier i Sveriges riksdag som vill ta tillbaka vårt löfte till världen. Minskningar av biståndet drabbar miljontals barn och vuxna och bäddar för nya och värre kriser med katastrofala följder som att:

  • 2 miljoner barn inte kan gå till skolan.
  • 4 miljoner tonåringar inte får ta del av sexualundervisning och preventivmedel.
  • Minst 1 miljon människor som hungrar inte får mat.
  • 2 miljoner människor inte får tillgång till rent vatten.

Sverige ska inte vara ett land som vänder ryggen. Sveriges bistånd behövs mer än någonsin!

Läs mer