Du har alltid möjlighet att ge Plan ett bidrag genom att sätta in pengar till något av våra 90-konton.

För att bidra till vår verksamhet kan du sätta in ditt bidrag på något av dessa två 90-konton:
Plusgiro 90 07 31-1 eller Bankgiro 900-7311.

Märk inbetalningen med ”engångsbidrag”.