Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

skattereduktion för gåvor

Plan International är godkänd för skattereduktion av gåvor. Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet. Här hittar du information om vad som gäller.

Vad gäller för att få göra avdrag?

Du bidrar med:

  • Minst 200 kronor per bidragstillfälle.
  • Minst 2 000 kronor totalt per år.
  • Max 12 000 kronor totalt per år.

Du får tillbaka:

  • 25 procent av det bidrag du betalat in till Plan International
  • Max 3 000 kronor

Typ av gåvor:

  • Dina fadderbidrag varje månad
  • Engångsgåvor på minst 200 kronor

Du behöver inte skicka in några uppgifter till Skatteverket, om du uppfyller alla krav för skattereduktion så skickar vi in dina kontrolluppgifter. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vi informerar Skatteverket

Du som fadder behöver inte informera Skatteverket, det är vi som skickar in kontrolluppgifterna.

engångsgåvor

När du skänker engångsgåvor behöver vi ditt personnummer för att kunna koppla inbetalningen till deklarationen. Det går att ordna i vår gåvoshop.