Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Ta ställning för jämställdhet!

Genom att klicka på Skicka, godkänner jag att min personuppgifter behandlas enligt gällande integritetspolicy.

Flickor kan inte vänta – vi måste agera nu!

Ta ställning för flickors framtid

  • Varje flicka ska få bestämma över sin egen kropp.
  • Alla flickor har rätt till sexualundervisning.
  • Våld, övergrepp och trakasserier måste få ett slut!
  • Att utbilda flickor är ett effektivt sätt att utrota fattigdom.

 

För en bättre framtid är det avgörande att flickor får möjligheter att utbilda sig och forma sina egna liv. Vi behöver bli fler som tar ställning och står upp för flickors rättigheter.

Se kampen för flickors framtid