Teknik kan vara ett kraftfullt verktyg som ger flickor möjlighet att skapa den förändring de själva vill se – både i sina egna liv och i samhället i stort. I en alltmer digitaliserad värld behöver flickor världen över få rätt förutsättningar att delta i utvecklingen och användningen av ny teknik. 

Idag beräknas att 90 procent av alla yrken inom en snar framtid kommer att kräva teknisk kunskap. Det är en av anledningarna till att flickor behöver kunskap och inflytande inom ny teknik för att ha möjlighet att vara med och forma sin egen och världens framtid.