Vi är stolta över vårt mångåriga samarbete med Marathongruppen som varje år arrangerar Tjejmilen. Årets lopp gick av stapeln den 2 september och vi var många som sprang för flickors framtid.   

Precis som Tjejmilen har Plan International ett extra fokus på tjejer. Varje dag arbetar vi för flickors lika villkor, eftersom världen inte är jämställd och flickor hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen.

Du kan vara med och förändra flickors framtid genom att springa Tjejmilen 2024 tillsammans med oss. Genom att bocka i rutan där det står Plan International när du anmäler dig skänker du 75 kronor till vårt arbete för flickors lika villkor. Då får du en rosa nummerlapp som du stolt kan springa i mål med.

Anmäl dig till loppet på tjejmilen.se

Så här peppigt hade vi det på Tjejmilen 2023