Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Skänk pengar till välgörenhet
– för alla barn & unga

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International. Vi kämpar för en rättvis värld för alla barn och unga – och för flickors lika villkor. Organisationen har ett 90-konto och följer de regler och krav som ställs på välgörenhetsorganisationer av Svensk Insamlingskontroll.

Bli fadder

Välj mellan tre olika fadderskap. Ingen bindningstid och du kan närsomhelst byta.

BLI FADDER

donera via swish

Ett smidigt sätt att stärka barns rättigheter. Dina pengar går dit behovet är som störst.

SWISHA EN GÅVA

ge bort en gåva

I vår gåvoshop kan du köpa en viktig gåva och få ett fint gåvobevis att ge bort!

GÅVOSHOP

 

För barns rättigheter

Alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Vi arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. Vårt arbete har ett särskilt fokus på flickor eftersom världen inte är jämställd och de hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Plan International Sverige arbetar främst med sex prioriterade områden:

 

 

För barns rättigheter

Alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Vi arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. Vårt arbete har ett särskilt fokus på flickor eftersom världen inte är jämställd och de hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Plan International Sverige arbetar främst med sex prioriterade områden:

Vi finns i över 70 länder

Plan International är en ideell biståndsorganisation skapar långsiktig förändring genom att arbeta på gräsrotsnivå direkt med barn, deras familjer och lokala beslutsfattare. Vi har över 10 000 anställda och tusentals volontärer i 75 länder. Majoriteten av vår personal är lokalanställda. Våra nationella insamlingskontor har till uppgift att skapa opinion och samla in pengar till verksamheten i de drygt 50 programländerna i Asien, Afrika och Latinamerika.

Läs mer om plan international

Vill du göra skillnad för utsatta barn?

Du kan även bli fadder, som närmare 100 000 andra svenskar. Som barnfadder får du möjlighet att stötta ett samhälle och kan, om du vill, brevväxla med ditt fadderbarn. Du kan även bli flickafadder och katastroffadder för att stötta Plan Internationals arbete för flickors lika villkor och barn i kriser.

Som fadder är du med och gör livsviktig skillnad

Historia

Plan International grundades 1937 av den brittiske journalisten John Langdon-Davies och biståndsarbetaren Eric Muggeridge, som tjänstgjorde under spanska inbördeskriget. De grundade Foster Parents Plan for Children in Spain, vars ursprungliga mål var att ge barn mat, boende och utbildning. Langdon-Davies kom på idén att skapa en relation mellan barnen och givarna, vilket lade grunden för det som i dag kallas för fadderskap.

När andra världskriget startade breddade Plan International arbetet för att kunna hjälpa krigsdrabbade barn i Europa. Under 1950-talet började organisationen gradvis att utöka arbetet till Afrika, Asien, Latinamerika och Karibien. Vi valde namnet Plan International för att visa att vi arbetar för barns rättigheter över hela världen.

ID ideell organisation: 802404-9150