Bli fadder

Telefontider givarservice:
Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 63 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Köp en julklapp till välgörenhet

Lär en flicka läsa eller se till att ett barn får äta sig mätt. Välj bland våra populära gåvor för välgörenhet i vår gåvoshop – du får ett fint gåvobevis på mejlen som du kan ge bort i julklapp. Ta chansen att köpa en julklapp som bidrar till välgörande ändamål och ge barn en bättre framtid.

Julklappar till behövande – Stöd Plan Internationals huvudområden

Plan International Sverige har sex fokusområden för arbetet med barns rättigheter:

  • Barns rätt till trygghet och skydd
  • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
  • Barns rätt till deltagande och möjlighet att påverka
  • Barns rätt till utbildning
  • Stärka ungas ekonomiska möjligheter
  • Barns tidiga utveckling och hälsa

Vi arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. Vårt arbete har dessutom ett särskilt fokus på jämställdhet och flickors rättigheter – eftersom flickor hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen.

Läs mer 

Få ett fint julkort att ge bort med din julgåva

När du köper en julklapp i vår gåvoshop ger du barn en bättre framtid. Så ta chansen att köpa en julklapp som bidrar till välgörande ändamål. Med våra gåvor kan du till exempel ge flickor möjligheten att gå i skolan och barn som har tvingats fly en trygg plats att leka på.

Med din julgåva får du också ett fint gåvobevis som du kan skicka digitalt via mail eller få fysiskt och skicka som årets viktigaste julkort. Gå till vår gåvoshop, välj ut dina gåvor och skriv en hälsning till mottagaren. Så enkelt kan du  bidra till vårt arbete för barns rättigheter och flickors lika värde i jul!

 

se alla gåvor

ge bort ett fadderskap i julklapp

Doppresent - Plan International

Som fadder stödjer du Plan Internationals arbete med en gåva varje månad. Ditt bidrag gör att vi kan arbeta långsiktigt för att stärka barns rättigheter. Välj om du vill bli Barnfadder till ett barn i Afrika, Asien eller Latinamerika eller om du hellre stödjer våra projekt för flickors rättigheter eller vårt katastrofarbete. Vad du än väljer är du med och ger barn en bättre framtid.

  • Barnfadder: ditt stöd till området där fadderbarnet bor genom lokala projekt som Plan International bedriver. Du får chansen att brevväxla med ditt fadderbarn.
  • Flickafadder: du stödjer projekt vars syfte är att stärka flickors rättigheter och lika villkor. Du har inget eget fadderbarn men är med och skapar förändring för flickor.

Ge bort fadderskap

Vi arbetar för barns rättigheter över hela världen

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International som arbetar för barns rättigheter över hela världen. Vi arbetar för att stärka barns rättigheter och har ett särskilt fokus på flickors rättigheter, eftersom de diskrimineras både på grund av sin ålder och sitt kön. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och utgår från FN:s barnkonvention i allt sitt arbete.

Vi arbetar med flickor och pojkar, män och kvinnor, religiösa, traditionella och lokala ledare och beslutsfattare för att förändra beteenden och attityder. Vi arbetar långsiktigt och finns på plats både före, under och efter kriser och konflikter. Dessutom kämpar vi aktivt för att alla länder i världen ska se till barnens bästa.