Alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Vi arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. För att se till att detta blir verklighet har Plan International Sverige fokusområden som följer barnens liv från att de föds, under deras uppväxt och tills att de kliver in i vuxenlivet. Här kan du läsa om dessa sex prioriterade områden. Vårt arbete har ett särskilt fokus på flickor eftersom världen inte är jämställd och de hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.