Att få gå skolan, att få känna sig trygg och att känna till sitt namn. Det är rättigheter som varje barn under 18 år har. De här rättigheterna och 51 andra bildar FN:s konvention för barns rättigheter – för alla barn i alla länder. Allt Plan Internationals arbete utgår från barnkonventionen och kvinnokonventionen.

FN har flera olika konventioner om mänskliga rättigheter men först 1989 kom den om rättigheter för barn. Den guidar regeringar i hur man bör arbeta för att förbättra barns tillvaro och framtid. När regeringar ratificerar konventionen innebär det att de lovar att följa reglerna i den.

Länders ansvar enligt FN:s konvention för barns rättigheter

Enligt konventionen ska varje lands regering ta ansvar för barns särskilda rättigheter och göra allt de kan för att skydda barnen. I dag har alla länder förutom USA skrivit under och vart femte år rapporterar de till barnrättskommittén, som ser till att länderna lever upp till sina skyldigheter. Den 1 januari 2020 blev konventionen en del av den nationella lagstiftningen i Sverige. Läs mer om hur barnkonventionen blev lag.

Barnkonventionen i vårt arbete

Plan International är en av världens äldsta och största barnrättsorganisationer. Barnkonventionen och barns rättigheter är grunden för allt vårt arbete. I våra olika projekt runt om i världen arbetar vi för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda – tillsammans med barnen själva. Läs om våra fokusområden.