Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

 
 
 
 

Flickors rätt att vara med och bestämma

Över hela världen kämpar flickor för att få bestämma över sina liv. Fastän de själva är experter på de problem och utmaningar de möter är det få som lyssnar på dem och prioriterar deras behov. Att flickor inte får eller förväntas ta plats gör det extra svårt för dem att påverka samhället och deras situation.

Att gå i skolan är en viktig nyckel för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. I familjer som inte har råd att låta alla barn gå i skolan är det ofta sönerna som får chansen. Flickor förväntas hjälpa till hemma och inte på samma sätt skaffa ett arbete eller delta aktivt i familjens beslut. Det här innebär att många flickor varken får den utbildning, de erfarenheter eller det självförtroende som behövs för att verkligen kunna ta plats i samhället.

Traditioner och normer i vägen

I vissa länder finns normer, regler eller lagar som säger att kvinnor inte får fatta ekonomiska beslut. Det är en av anledningarna till att familjer väljer att satsa på pojkarnas utbildning. Flickor och kvinnor har inte samma tillgång till pengar, arv eller ägande. Det gör att de hamnar långt bort från möjligheten att vara en del av viktiga beslut. Allt för ofta finns flickor och kvinnor inte representerade bland politiker eller andra makthavare.

En identitet för att finnas

Vi vill att flickor ska bli lyssnade på och tagna på allvar. En viktig förutsättning för att få göra sin röst hörd är att ha blivit registrerad vid födseln. Det gör att du har en identitet enligt lagen och därmed att du officiellt existerar. Därför arbetar vi för att fler föräldrar ska förstå vikten av att registrera sina barn.

Drygt

1 av 4

av världens parlamentariker är kvinnor*.

 

237

miljoner barn under fem år saknar födelsebevis**.

Tjejerna tar över

Tjejer behöver få tillgång till platserna där viktiga beslut fattas. Därför tar tjejer över olika positioner inom bland annat politiken och näringslivet i samband med internationella flickdagen varje år. Det är Plan Internationals kampanj #GirlsTakeover. Runt om i världen får tjejer ta över svenska ambassader och här hemma har tjejer från vårt ungdomsråd tagit över som utrikesminister, jämställdhetsminister och vd för en dag!

Läs mer om våra takeovers

Girl makes speech calling for an end to violence against girls

stöd till unga kvinnliga ledare

Vi stödjer unga kvinnliga ledare och arbetar för att fler flickor ska kunna påverka. Det kan till exempel handla om möten där flickor ses och övar på att prata i grupp och formulera sina rättigheter, behov och vilka förändringar de vill se. Vi kopplar samman flickor med makthavare och ger dem på olika sätt möjlighet och plattformar att uttrycka sina åsikter. Vi arbetar också tillsammans med pojkar och män för att förändra normer och attityder som diskriminerar flickor.

Bli Flickafadder

Källor

*IPU, december 2023
**UNICEF och UNHCR, 2021