Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Risker för unga aktivister

När det demokratiska utrymmet krymper uppstår risker för unga aktivister. För att kunna stötta barn och unga som står inför dessa risker har vi tagit fram en policy brief med rekommendationer.

Utifrån konsultationer med unga aktivister världen över har Plan International Sverige tagit fram en policy brief om hur internationella aktörer bättre kan stötta barn och unga som påverkas av minskat demokratiskt utrymme. Policy briefen tar upp risker som kan förhindra och begränsa unga i sin aktivism, samt vad och vem som, enligt deras erfarenhet, orsakar dessa risker. Den lyfter också på vilket sätt internationella aktörer kan arbeta med unga för att motverka och hantera riskerna.

How to better support children and youth affected by shrinking civic space

Based on various consultations with young activists around the world, Plan International Sweden has developed a policy brief on how international development actors can better support children and youth affected by shrinking civic space. The brief touches upon the risks that young people face and fear in their activism, and what, according to their experience, causes these risks and the actors behind them. It also explores approaches to navigate these risks together with young activists.

 

Read the policy brief about Children, Youth and Civic Space

En français: Des enfants, des jeunes et l’espace civique.

En español: La infancia, las juventudes y el espacio civico.