Jämställdhet betyder jämlikhet mellan flickor och pojkar och mellan kvinnor och män. Det handlar om lika villkor, rättigheter och möjligheter att forma samhället och sitt eget liv, oavsett kön.

Över hela världen blir flickor diskriminerade. De får ofta mindre mat, omsorg och möjlighet att utvecklas. Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt – från dag ett. Vi arbetar för att alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva normer. Alla gynnas av och behövs för att få till en positiv förändring, därför arbetar vi tillsammans med flickor, pojkar, kvinnor och män.

Kampen för jämställda samhällen och flickors rättigheter löper som en röd tråd genom all vår verksamhet. Jämställdhet är inte bara ett av de globala målen utan också ett mål för alla våra medarbetare och projekt – allt ska utgå från den tanken .