Likhet inför lagen, lika lön och möjlighet att kunna kombinera yrkesarbete och familjeliv. Det är några av de rättigheter som garanteras i FN:s kvinnokonvention.

Kvinnokonventionen har 16 huvudartiklar och är också känd som CEDAW. Plan Internationals arbete utgår både från barnkonventionen och kvinnokonventionen.