Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Klimat och motståndskraft

Enligt Parisavtalet ska världens ledare bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Trots det lever miljontals barn i områden med översvämningar, torka,  extrem värme och miljöförstöring. Områden där många människor också lever i fattigdom.

Klimatet är avgörande för att barn ska kunna få en trygg framtid men klimatförändringar får allvarliga konsekvenser. Effekterna, som torka och översvämningar, kan leda till dödsfall och sjukdom men också till att skolor förstörs och barns trygghet och tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård försämras. Barn som lever i fattiga områden drabbas extra hårt när katastrofer förvärrar deras redan utsatta situation.

Vi arbetar med att utbilda barn och deras familjer om klimatförändringar – vad de innebär, hur de uppkommer och hur vi kan minska riskerna och effekterna. Skolbyggnader anpassas för att öka säkerheten och barn får lära sig hur de ska skydda sig om en katastrof inträffar. Familjer och vårdnadshavare får ekonomiskt stöd för att bättre kunna hantera katastrofer. Dessutom arbetar vi för att barn och unga ska kunna göra sina röster hörda och vara med och påverka sina städer och byar – och sin framtid.

80 procent

av sjuk- och dödligheten kopplad till klimatförändringar beräknas drabba barn*

160 miljoner

barn lever i områden med allvarlig eller väldigt allvarlig torka.**

Agenda 2030 – Globala målen

2015 röstade FN:s medlemsländer fram de globala hållsbarhetsmålen. Syftet är att länderna ska arbeta för att hantera klimatförändringarna och bekämpa fattigdom och orättvisor. Läs mer om de globala målen.