Nästan en tiondel av världens barn – 160 miljoner – utför barnarbete, närmare hälften av dem utför arbete inom områden som räknas som extra farliga*. Och de riskerar att förlora både sin barndom och möjligheten att skapa en grund för att uppfylla sina framtidsdrömmar.

Barnarbete är en konsekvens av fattigdom, men bidrar också till att livet i utsatthet fortsätter. Och när barn måste arbeta i stället för att gå i skolan blir det ännu svårare för dem att kunna skapa ett bra liv i framtiden. Men det kan vara svårt att komma ifrån barnarbete. I desperata situationer kan ett barn vara den enda inkomstkällan och den enda möjligheten för en familj att överleva.

Hälften utför extra farligt arbete

Barnarbete står inte bara i vägen för utbildning, det kan också riskera hälsan och ibland även livet. Nästan hälften av allt barnarbete utförs inom områden som definieras som extra farliga (hazardous child labour). Det är arbeten som riskerar att allvarligt skada barns utveckling, det kan handla om att arbeta som hemhjälp eller inom byggbranschen, gruvindustrin, i fabriker eller servicesektorn. Mycket av det arbete flickor utför, i det egna eller andras hem, osynliggörs i diskussioner och statistik om barnarbete trots att det ofta är både omfattande, tungt och farligt.

Konflikter och katastrofer ökar risken för barnarbete. Problemen blir värre när de vanliga sociala skyddsnäten i samhället försvinner, och barn på flykt är särskilt utsatta. Men trots att antalet flyktingkriser och katastrofer ökar så minskar antalet barn som tvingas arbeta. Det är ett bevis på att insatserna mot barnarbete faktiskt gör skillnad.