Städer är inte säkra för flickor och unga kvinnor. Beroende på var de bor kan våld och trakasserier vara vardag. Därför arbetar vi för och med flickor för att göra städer tryggare och anpassade utifrån deras behov.