Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Barns och ungas trygghet på nätet

Ny rapport

Barns och ungas
trygghet på nätet

Ny rapport

Barn har en mängd rättigheter, som att få leva och utvecklas i trygghet och skyddas från våld. Det gäller även på internet, som i dag är en naturlig del av barns och ungas vardag. Vi arbetar både i Sverige och globalt med att stötta och utbilda såväl barn som vuxna för att det ska vara tryggt på nätet.

Nätet har blivit en plats där barn och unga kan umgås, söka information, nå ut med viktiga budskap och bidra till positiv förändring i samhället. Men de riskerar samtidigt att utsättas för mobbning, hat och hot, desinformation, sexuella trakasserier och övergrepp. Därför är det viktigt att barn och unga känner till sina rättigheter och vet hur de kan skydda sig. Men i slutändan är det vuxnas ansvar att säkerställa att internet är tryggt för barn och unga.

ny rapport: Hur var det på nätet idag?

Hur mår barn egentligen på nätet idag? Och vad borde vuxenvärlden känna till och tänka på? Det ville vi på Plan International Sverige och Telenor Sverige tillsammans ta reda på. Som en del av vårt samarbete släpper vi nu den här rapporten där du får ta del av barns egna tankar om hur de upplever livet och tryggheten på nätet.

I rapporten kan du bland annat läsa om att:

 • över hälften av alla barn känner press att vara på nätet
 • flickor mår sämre av kränkningar på nätet
 • de flesta som blir utsatta utsätts av en jämnårig
Flicka kollar på mobilen.

 

Flicka kollar på mobilen.

ny rapport: Hur var det på nätet idag?

Hur mår barn egentligen på nätet idag? Och vad borde vuxenvärlden känna till och tänka på? Det ville vi på Plan International Sverige och Telenor Sverige tillsammans ta reda på. Som en del av vårt samarbete släpper vi nu den här rapporten där du får ta del av barns egna tankar om hur de upplever livet och tryggheten på nätet.

I rapporten kan du bland annat läsa om att:

 • över hälften av alla barn känner press att vara på nätet
 • flickor mår sämre av kränkningar på nätet
 • de flesta som blir utsatta utsätts av en jämnårig

Läs rapporten “Hur var det på nätet idag?”

Graf som visar att flickor känner större press att vara på nätet från rapporten Trygghet på nätet av Plan International Sverige och Telenor Sverige.
Graf som visar at majoriteten av unga som blir utsatta för något på nätet blir det av en jämnårig. Från rapporten Trygghet på nätet av Plan International Sverige och Telenor Sverige.

Graf som visar att flickor känner större press att vara på nätet från rapporten Trygghet på nätet av Plan International Sverige och Telenor Sverige.

Graf som visar at majoriteten av unga som blir utsatta för något på nätet blir det av en jämnårig. Från rapporten Trygghet på nätet av Plan International Sverige och Telenor Sverige.

Undersökningen har genomförts av Verian (f.d. Kantar Public) på uppdrag av Plan International Sverige och Telenor Sverige.

Via webbenkät i Sifo-panelen har 1 028 intervjuer genomförts med barn i åldrarna 10–17 år. Barnen har deltagit efter godkännande av vårdnadshavare. Hälften av barnen har genomfört undersökningen helt själva utan hjälp av en förälder. Undersökningen genomfördes 26 oktober–6 november 2023.
Läs mer

Unga med datorer

skolmaterial: Mer än en fluga

Vi har tagit fram ett nytt skolmaterial om barns trygghet på nätet med lektionstips för både grundskolan och gymnasiet. Utifrån aktuella teman tar det här skolmaterial upp utmaningar som barn möter på nätet och ger förslag på hur man kan arbeta i grundskolan och gymnasiet för att möta och hantera dessa – med syfte att stärka barns och ungas trygghet på nätet.

jag vill ta del av skolmaterialet

 

Unga med datorer

skolmaterial: Mer än en fluga

Vi har tagit fram ett nytt skolmaterial om barns trygghet på nätet med lektionstips för både grundskolan och gymnasiet. Utifrån aktuella teman tar det här skolmaterial upp utmaningar som barn möter på nätet och ger förslag på hur man kan arbeta i grundskolan och gymnasiet för att möta och hantera dessa – med syfte att stärka barns och ungas trygghet på nätet.

jag vill ta del av skolmaterialet

Nya siffror: barn kontaktas på nätet

Många barn tillbringar mer tid på nätet under sommarlovet. Vår Sifo-undersökning visar att barn utsätts för oönskade kontaktförsök, mer än vart fjärde barn har kontaktats av någon de inte känner och var femte tonåring har fått ett obehagligt meddelande från en främling.

En övervägande majoritet – 81% – av barnen uppger att de skulle prata med en förälder om de upplevde något jobbigt, obehagligt eller läskigt på internet. Ändå uppger bara en av tio föräldrar att de känner till att deras barn utsatts för oönskade kontaktförsök, betydligt färre än antalet barn som uppger att de kontaktats av en främling.

Fler resultat från undersökningen

  • Nästan 2 av 3 barn (64 procent) tillbringar mer tid på nätet under sommaren. Hälften av barnen var online 3–5 timmar om dagen medan en tredjedel tillbringade 6 timmar om dagen på nätet. Det är också en bild som delas av barnens föräldrar.

 

    • 1 av 10 barn (13 procent) som är mer på nätet under sommaren uppger att de mår sämre av det.
    • Mer än vart fjärde barn (28 procent) kontaktades av någon de inte känner, utan att de ville det Fler flickor (31 procent) än pojkar (25 procent) hade varit med om det.
    • 15 procent av föräldrarna uppger att deras barn blivit kontaktade av någon de inte känner, trots att de inte önskade det. Föräldrar till flickor upplever det i högre grad än föräldrar till pojkar, 20 respektive 10 procent.
    • Nästan vart sjätte barn (16 procent) har fått ett obehagligt meddelande från någon de inte känner. Där sticker tonåringar ut, en av fem (20 procent) av 14–17-åringarna har fått ett obehagligt meddelande.
    • En av tio föräldrar (10 procent) uppger att deras barn fått ett obehagligt meddelande från någon de inte känner.
    • 8 av 10 barn skulle berätta för en förälder om de upplevde något jobbigt, obehagligt eller läskigt på nätet.
    • Hälften av föräldrarna (51 procent) tycker att det är svårt att ha koll på deras barns liv på nätet. Tonårsföräldrar upplever det i högre utsträckning än föräldrar till yngre barn.

     

Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Plan International Sverige. Den bygger på 801 intervjuer med barn 10–17 år samt 801 intervjuer med föräldrar till barn i åldrarna 10–17 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifo-panelen mellan 26 juli och 1 augusti 2023. Barnen medverkade efter godkännande från vårdnadshavare (i enlighet med branschetiska riktlinjer, ESOMAR).

Läs mer

projekt: Thao Minh stoppar nätmobbning

På 13-åriga Thao Minhs skola skapade andra elever falska konton på Facebook för att skicka kränkande meddelanden till henne. Hon visste att flera kompisar blivit trakasserade utan att berätta det för någon men själv tog hon hjälp av sina föräldrar och lärare. Då upphörde nätmobbningen.

Thao Minh är med i skolans Champions of Change-klubb där ungdomar får lära sig om sina rättigheter och hur de står upp för dem. Efter att hon hade utsatts för nätmobbning bestämde sig klubben för att hålla en föreläsning om trygghet på nätet för hela skolan.

”Vi pratar med Plan International och får stöd så att vi kan göra fler aktiviteter på skolan där vi lär eleverna om trygghet på nätet. Jag är glad över att kunna bidra med idéer och vara med och sprida viktig information till skolkompisar och min familj”, berättar Thao Minh.

Säkerhet online – ett projekt i Vietnam

 

Thao Minhs skola är en av 30 skolor i centrala Vietnam som får stöd av Plan International för att barn och ungdomar ska få lära sig hur man använder internet och sociala medier på ett säkert sätt och skyddar sig mot alla former av övergrepp på nätet. Vi arbetar också med familjer, lärare och samhällen för att säkerställa att barn och ungdomar kan vara trygga på internet.
Läs mer

Rapport: Är tjejer trygga på nätet?

Plan International frågade 14 000 tjejer om deras tillvaro på nätet. Mer än hälften av dem hade blivit trakasserade eller ofredade online. Det leder till försämrad självkänsla, psykisk stress, fysisk otrygghet – och att röster tystas.

Barnkonventionen och kvinnokonventionen, som skapades för att skydda barns, flickors och kvinnors rättigheter, är äldre än internet och alltså inte anpassade till vår digitala värld. Samtidigt är den digitala världen en självklar del av människors, och särskilt ungas, vardag.

Läs rapporten Free to be Online

samarbete: tryggare för barn online

Med stöd av Telenor Sverige arbetar vi i Sverige för att stärka skyddet av barn och unga i deras digitala liv. Projektet som drog igång i juni 2023 kommer pågå i 1,5 år. En del av projektet är att ta fram utbildningsmaterial för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet som lärare kan använda för att belysa möjligheter och utmaningar med närvaron på nätet.

“Som barnrättsorganisation kämpar vi för att alla barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda – även online. Vi är stolta över att kunna bidra till trygghet på nätet tillsammans med en så engagerad samarbetspartner som Telenor Sverige”, säger vår generalsekreterare Mariann Eriksson.

Telenors nätpratläs mer om projektet

Vi gör det tryggare för barn online

Samarbete med Telenor Sverige

Med stöd av Telenor Sverige arbetar vi i Sverige för att stärka skyddet av barn och unga i deras digitala liv. Projektet som drog igång i juni 2023 kommer pågå i 1,5 år. En del av projektet är att ta fram utbildningsmaterial för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet som lärare kan använda för att belysa möjligheter och utmaningar med närvaron på nätet.

“Som barnrättsorganisation kämpar vi för att alla barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda – även online. Vi är stolta över att kunna bidra till trygghet på nätet tillsammans med en så engagerad samarbetspartner som Telenor Sverige”, säger vår generalsekreterare Mariann Eriksson.

Telenors nätprat

läs mer om projektet

frågor om trygghet på nätet

Några tips från Telenors Nätprat om hur barn och vuxna kan hantera kränkningar och otrygghet på nätet.

Vad är nätmobbning?

Nätmobbning är en form av nätkränkning, om en person vid upprepade tillfällen är elak eller trakasserar någon annan på nätet.

Hur börjar jag nätprata med barnen?

 1. Var delaktig i barnens liv på nätet. Ställ frågor, testa deras spel och appar. Prata om både de bra sakerna och de risker som finns.
 2. Kom ihåg att du inte behöver ha alla svar. Det viktigaste är att barnen känner att vi vill prata, lyssna och hjälpa till.
 3. Livet på och utanför nätet hör ihop, så ta ditt barns relationer och erfarenheter på nätet på allvar.

Vad kan jag som vuxen göra?

Barn skuldbelägger ofta sig själva om något händer och därför är det viktigt att som vuxen visa att man finns där utan att döma. Även om barnet är osäker på om någon har gjort fel, känner att man själv har gjort fel eller blivit ombedd att hålla något hemligt, så är det mycket bättre att berätta för en vuxen så att man kan prata om det tillsammans.

Vem kan jag prata med om jag blivit utsatt?

Du får själv välja vem du vill anförtro dig till. Det kan till exempel vara dina föräldrar, lärare, baskettränaren eller någon annan vuxen du känner dig trygg med. Det finns också organisationer som jobbar med att stötta barn.

Vad är nätmobbning?

Nätmobbning är en form av nätkränkning, om en person vid upprepade tillfällen är elak eller trakasserar någon annan på nätet.

Vad kan jag som vuxen göra?

Barn skuldbelägger ofta sig själva om något händer och därför är det viktigt att som vuxen visa att man finns där utan att döma. Även om barnet är osäker på om någon har gjort fel, känner att man själv har gjort fel eller blivit ombedd att hålla något hemligt, så är det mycket bättre att berätta för en vuxen så att man kan prata om det tillsammans.

Hur börjar jag nätprata med barnen?

 1. Var delaktig i barnens liv på nätet. Ställ frågor, testa deras spel och appar. Prata om både de bra sakerna och de risker som finns.
 2. Kom ihåg att du inte behöver ha alla svar. Det viktigaste är att barnen känner att vi vill prata, lyssna och hjälpa till.
 3. Livet på och utanför nätet hör ihop, så ta ditt barns relationer och erfarenheter på nätet på allvar.

Vem kan jag prata med om jag blivit utsatt?

Du får själv välja vem du vill anförtro dig till. Det kan till exempel vara dina föräldrar, lärare, baskettränaren eller någon annan vuxen du känner dig trygg med. Det finns också organisationer som jobbar med att stötta barn.