Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Utbildning

Alla barn har rätt att gå i skolan

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till en trygg och bra utbildning. Trots det går 262 miljoner barn i världen inte i skolan. Dessutom är det många barn som inte får de grundläggande kunskaper de har rätt till eftersom utbildningen är för dålig.

De som oftast går miste om utbildning är flickor, barn med funktionsnedsättningar, barn från minoritetsgrupper och barn som lever i fattiga och avlägsna områden. Det får allvarliga konsekvenser för deras familjer, samhället och hela landet.

Utbildning är för många barn och unga möjligheten till ett bättre liv. Barn som får utbildning har större möjlighet att ta sig ur fattigdom och försörja sig som vuxna. Dessutom minskar risken att giftas bort och bli gravid som barn för flickor som går i skolan. Flickor som själva gått i skolan låter också oftare sina egna barn få en utbildning.

Alla barn har rätt att få bra utbildning i en trygg miljö, från första klass ända till studenten. Därför kämpar vi för att alla barn ska få gå i skolan, oavsett var i världen de bor. Det gör vi genom att arbeta med barn och deras familjer, till exempel genom att förklara för föräldrarna hur viktig skolan är för deras barn. Vi försöker också påverka politiken från lokal till internationell nivå.

262 miljoner

barn går inte i skolan*

1 av 10

unga kan varken läsa eller skriva**