Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Utbildning

Alla barn har rätt att gå i skolan

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till en trygg och bra utbildning. Trots det går 262 miljoner barn i världen inte i skolan. Dessutom är det många barn som inte får de grundläggande kunskaper de har rätt till eftersom utbildningen är för dålig.

De som oftast går miste om utbildning är flickor, barn med funktionsnedsättningar, barn från minoritetsgrupper och barn som lever i fattiga och avlägsna områden. Det får allvarliga konsekvenser för deras familjer, samhället och hela landet.

262 miljoner

barn går inte i skolan*

1 av 10

unga kan varken läsa eller skriva**

Utbildning skapar möjligheter

För många barn och unga innebär utbildning att de kan få ett bättre liv. Barn som får utbildning har större möjlighet att ta sig ur fattigdom och försörja sig som vuxna. Dessutom är risken mindre att flickor som får gå i skolan gifts bort och blir gravida som barn. Flickor som själva gått i skolan låter också oftare sina egna barn få en utbildning.

Vi kämpar för att barn ska få gå i skolan

Alla barn har rätt att få bra utbildning i en trygg miljö, från första klass ända till studenten. Därför kämpar vi för att alla barn ska få gå i skolan, oavsett var i världen de bor. Det gör vi genom att arbeta med barn och deras familjer, till exempel genom att förklara för föräldrarna hur viktig skolan är för deras barn. Vi försöker också påverka politiken från lokal till internationell nivå.

“Nu går det mycket bättre i skolan”.

10-åriga Ly Meng Koung sitter och skriver vid sin bänk i klassrummet i Kambodja. Utbildning är avgörande för barns framtid.

Men Koung gillar att leka med sina kompisar på rasterna och låna hem böcker från skolbiblioteket som han kan läsa efter middagen. Han är tio år och går i fjärde klass. Som enda barn har han fått hjälpa till med disk och tvätt men också med att plocka nötter med sin mamma som är jordbrukare.

”Jag är inte särskilt glad när jag jobbar för mycket för då är jag för trött för att leka med mina kompisar”.

På grund av alla sysslor hamnade han efter i skolan. Men nu har han fått börja i en specialklass för att komma ikapp och han känner redan att han har blivit bättre på att läsa, skriva och räkna. Han har också fått hjälp av sin pappa med läxorna.

Det är inte bara att läsa och leka med kompisarna som är roligt, Men Kuong är också duktig på att måla. Han berättar att han vill bli konstnär när han blir stor.

“Nu går det mycket bättre i skolan”.

10-åriga Ly Meng Koung sitter och skriver vid sin bänk i klassrummet i Kambodja. Utbildning är avgörande för barns framtid.

Men Koung gillar att leka med sina kompisar på rasterna och låna hem böcker från skolbiblioteket som han kan läsa efter middagen. Han är tio år och går i fjärde klass. Som enda barn har han fått hjälpa till med disk och tvätt men också med att plocka nötter med sin mamma som är jordbrukare.

Jag är inte särskilt glad när jag jobbar för mycket för då är jag för trött för att leka med mina kompisar.

På grund av alla sysslor hamnade han efter i skolan. Men nu har han fått börja i en specialklass för att komma ikapp och han känner redan att han har blivit bättre på att läsa, skriva och räkna. Han har också fått hjälp av sin pappa med läxorna.

Det är inte bara att läsa och leka med kompisarna som är roligt, Men Kuong är också duktig på att måla. Han berättar att han vill bli konstnär när han blir stor.

Läs mer

Frågor och svar om utbildning

Varför är det viktigt att få gå i skolan?

För många barn och unga öppnar utbildning dörren till ett bättre liv. Det ökar deras möjligheter att ta sig ur fattigdom och försörja sig som vuxna.

Varför arbetar Plan International med utbildning?

Vårt arbete utgår från barnkonventionen och barns rättigheter står i centrum. Barns rätt att gå i skolan är grundläggande och vi vet att en utbildning kan förändra barns framtid. Därför arbetar vi för att alla barn ska få tillgång till god utbildning.

Vad säger barnkonventionen om utbildning?

I FN:s barnkonvention står det att barn har rätt att gå i skolan och få en bra utbildning som ska vara gratis.

Vad kan stå i vägen för rätten till utbildning?

Det kan vara så att föräldrarna inte har råd att låta barnen gå i skolan eller att de bara har råd att låta ett barn göra det. Då är det ofta döttrarna som går miste om utbildning. Flickor kan också tvingas stanna hemma från skolan för att de har mens, gifts bort eller blir gravida och får barn. Kriser och katastrofer kan också avbryta barns skolgång, till exempel för att de tvingas på flykt eller för att det inte är säkert att gå till skolan.

Varför är det viktigt att få gå i skolan?

För många barn och unga öppnar utbildning dörren till ett bättre liv. Det ökar deras möjligheter att ta sig ur fattigdom och försörja sig som vuxna.

Vad säger barnkonventionen om utbildning?

I FN:s barnkonvention står det att barn har rätt att gå i skolan och få en bra utbildning som ska vara gratis.

Varför arbetar Plan International med utbildning?

Vårt arbete utgår från barnkonventionen och barns rättigheter står i centrum. Barns rätt att gå i skolan är grundläggande och vi vet att en utbildning kan förändra barns framtid. Därför arbetar vi för att alla barn ska få tillgång till god utbildning.

Vad kan stå i vägen för rätten till utbildning?

Det kan vara så att föräldrarna inte har råd att låta barnen gå i skolan eller att de bara har råd att låta ett barn göra det. Då är det ofta döttrarna som går miste om utbildning. Flickor kan också tvingas stanna hemma från skolan för att de har mens, gifts bort eller blir gravida och får barn. Kriser och katastrofer kan också avbryta barns skolgång, till exempel för att de tvingas på flykt eller för att det inte är säkert att gå till skolan.