Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Flickors rätt till utbildning

Flickors rätt till utbildning

Alla barn har rätt till en trygg och bra utbildning. Men många flickor tvingas sluta skolan, medan andra inte ens får chansen att börja. Plan International arbetar för att alla flickor ska få en utbildning, eftersom det ökar flickors möjlighet att bestämma över sina egna liv.

Barnäktenskap och tonårsgraviditeter är två stora hot mot flickors rätt till utbildning. Många flickor tvingas sluta skolan för att de anses redo att gifta sig eller för att de blir med barn. När flickor går i skolan ökar i stället sannolikheten för att de ska gifta sig senare och föda färre och friskare barn. Dessutom öppnar en utbildning upp för att kunna få ett bra jobb. Forskning visar att för varje extra år en flicka fortsätter studera efter grundskolan ökar hennes framtida inkomst med tio procent. Flickors utbildning kan alltså bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som de kvinnor som fått gå i skolan kan ge sina barn bättre förutsättningar.

 

122

miljoner flickor går inte i skolan*.

Omkring

500

miljoner kvinnor kan varken läsa, skriva eller räkna**.

Jag sa till mina föräldrar att jag ville gå i skolan. De sa inte nej men min pappa var sjuk och jag behövde hjälpa till hemma. Nu är jag så otroligt glad över att vara tillbaka i skolan.

Kamsai, 15 år, i Kambodja var tvungen att hjälpa till hemma och ta hand om sina yngre syskon. Det gjorde att hon inte kunde gå i skolan. Men nu har hon gått ett program för att komma ikapp sin årskurs och får ekonomiskt stöd eftersom hennes föräldrar inte har råd med skolgången.

Jag sa till mina föräldrar att jag ville gå i skolan. De sa inte nej men min pappa var sjuk och jag behövde hjälpa till hemma. Nu är jag så otroligt glad över att vara tillbaka i skolan.

Kamsai, 15 år, i Kambodja var tvungen att hjälpa till hemma och ta hand om sina yngre syskon. Det gjorde att hon inte kunde gå i skolan. Men nu har hon gått ett program för att komma ikapp sin årskurs och får ekonomiskt stöd eftersom hennes föräldrar inte har råd med skolgången.

Många hinder för flickors utbildning

Läs- och skrivkunnigheten har ökat men än finns det alldeles för många flickor och kvinnor som inte kan läsa eller skriva. Vi ser också att fler och fler flickor börjar skolan, men fortfarande står 122 miljoner flickor utanför. Många flickor tvingas hoppa av skolan för att de blir gravida, för att skolan uppfattas som otrygg eller för att de får mens och anses redo att gifta sig.

16-åriga Natsumi i Peru går förbi en fotbollsplan iklädd skoluniform. Det är viktigt med flickors utbildning. Natsumi har fått lära sig om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i ett av Plan Internationals projekt.

Det finns många hinder på en flickas väg mot en färdig utbildning:

  • Föreställningar om hur flickor ska vara och vad de kan göra.
  • Barnäktenskap. När en flicka tvingas gifta sig innebär det ofta att hon måste sluta skolan för att sköta hushållet.
  • Hushållsarbete. Många flickor lägger flera timmar i veckan på att hjälpa till hemma, de drar ett tungt lass jämfört med många pojkar.
  • Oönskade graviditeter. På många platser är kunskapen om sex och samlevnad låg, vilket ökar risken för att flickor ska bli gravida. När det händer tvingas de ofta sluta skolan för att ta hand om barnet.
  • Mens. Många flickor saknar mensskydd samtidigt som många skolor inte har ordentliga toaletter där det går att låsa om sig eller tvätta händerna. Dessutom kan traditioner eller trakasserier göra att flickor tvingas stanna hemma när de har mens, vilket gör att de missar flera skoldagar i månaden. Det riskerar att leda till att de så småningom tvingas sluta helt.
  • Katastrofer. I kriser och katastrofer påverkas alla barns skolgång. Men om familjer får sämre ekonomi eller föräldrarna behöver mer hjälp i hemmet prioriteras ofta sönernas skolgång, och flickorna får stanna hemma.

Därför kämpar vi för flickors rätt till utbildning. Du kan också bidra till att flickor får gå i skolan!

Bli Flickafadder

Ett gruppfoto på tretton glada förskolebarn som räcker upp händerna i luften och ler. De har precis fått komma tillbaka till förskolan efter pandemin.

vi kräver: utbilda varje flicka

Vi kämpar för att flickor ska få en bättre framtid. Därför kräver vi att alla flickor ska få en utbildning.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning och i de globala hållbarhetsmålen har alla världens länder kommit överens om att alla ska ha tillgång till bra utbildning och att flickor ska ha möjligheten att bestämma över sina egna liv.  För att uppnå det måste vi tillsammans utrota barnäktenskap, motverka våld mot flickor och stärka flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Vi arbetar brett – i familjer, skolor och där stora beslut fattas – med att förändra synen på flickor, för att de ska få gå i skolan. Dessutom driver vi på för att länder ska lagstifta om gratis skolgång som är tillgänglig för alla. Alla barn ska kunna slutföra sin utbildning i en trygg miljö fri från diskriminering, våld och sexuella trakasserier. Det gäller även om det inträffar kriser och katastrofer och barn till exempel tvingas bo i flyktingläger.

Flickors utbildning är avgörande för deras framtid.

Läs mer

 

Säkra skolor – även vid kriser och katastrofer

Eftersom skolan är en viktig trygghet för många barn och utbildning en rättighet är det viktigt att barn kan fortsätta gå i skolan även vid kriser och katastrofer. Vi arbetar därför för att skolor ska vara säkra. Varken pojkars eller flickors utbildning ska avbrytas på grund av till exempel katastrofer till följd av klimatförändringar.

Läs mer om arbetet för säkra skolor.

Malala – en kämpe för flickors utbildning

Malala har blivit en symbol för flickors rätt till utbildning. Hon blev skjuten i huvudet men lät sig inte tystas och har efter det inspirerat unga runt om i hela världen. Flickor diskrimineras på flera håll och kan till och med utsättas för våld, bara för att de vill gå i skolan. Därför måste alla vuxna och hela världssamfundet se till att flickor tryggt kan få en utbildning.

Läs mer om Malalas kamp.

Lär en flicka läsa

En flicka som inte går i skolan riskerar att giftas bort och tvingas föda barn – trots att hon själv bara är ett barn. Genom att ge en flicka utbildning kan hon ta makten över sitt eget liv och forma sin framtid. Köp en meningsfull gåva i vår gåvoshop – lär en flicka läsa!

Till gåvan “Lär en flicka läsa”

Bli flickafadder

Källor

*UNESCO, 2023
**UNESCO