Utbildning är en grundläggande rättighet för alla barn och för många är skolan en trygg plats. Men i skuggan av pågående kriser och katastrofer tvingas miljontals flickor och pojkar sluta skolan. Att säkerställa en kvalitativ och säker utbildning är därför en av Plan Internationals viktigaste prioriteringar.