För att barn ska få så bra skydd som möjligt när en naturkatastrof slår till måste de få vara en del av det förebyggande arbetet. Plan International arbetar för att fler barn ska få lära sig och själva sprida kunskap om hur de ska agera vid katastrofer.

Mer än 100 miljoner människor, varav hälften är barn, drabbas varje år av olika typer av naturkatastrofer. Människor som redan lever på marginalen drabbas hårdast och många familjers ekonomi raseras när katastrofen slår till. Barnen förlorar ofta sin möjlighet till skolgång, sjukvård och en trygg hemmiljö.

Arabella är elva år och bor i Filippinerna. Hennes område drabbades av tyfonen Ketsana 2009. Plan International arbetar med tre skolor i området för att skapa varningssystem inför framtida naturkatastrofer och för att lära barn att göra riskbedömningar och första hjälpen. Arabella minns hur vattnet forsade in i huset då, för åtta år sedan, och hur familjen lyckades rädda sig upp på övervåningen. Efteråt tyckte hennes mamma att hon skulle gå med i Plan Internationals katastrofgrupp för att lära sig mer.

– Jag har fått mycket bättre självförtroende sedan dess, både i klassrummet och hemma. Efter den senaste lektionen har jag och min syster lärt våra föräldrar hur man lägger bandage och gör hjärt- och lungräddning på både vuxna och små barn, säger Arabella.

Plan International arbetar mitt i katastrofer och skapar trygga platser dit barn kan komma och få stöd eller bygger upp provisoriska skolor. Men en viktig del av vårt arbete handlar också om att förebygga. Vi utbildar skolelever om vilka risker som finns i deras område, hur skolbyggnaderna kan säkras och hur barnen ska agera när en katastrof sker. Under det senaste decenniet har vi arbetat för att skapa säkra skolor i områden med hög risk för katastrofer och vi har funnits på plats för att stödja och skydda barn och deras familjer som drabbats av naturkatastrofer i bland annat Filippinerna, Haiti, Pakistan, östra Afrika och Nepal.

Forskning från de senaste tyfonkatastroferna i Filippinerna visar att i områden där barn hade utbildats i katastrofriskreducering dog färre personer. Barnen var inte bara beredda på hur de skulle agera utan förde också kunskapen vidare till sina familjer.

Janella är 11 år och bor i samma område som Arabella. Hon minns hur hon som femåring 2009 tappade fotfästet och höll på att följa med vattnet bort när hennes mamma högg tag i henne. Hon har utbildat sig och lärt sig mer om hur hon ska agera vid en katastrof och i framtiden vill hon bli räddningsarbetare.

– Nu övar vi krisläge oftare och jag har blivit en bättre ledare. Men jag har också blivit en bättre storasyster som tar hand om min lillasyster. Och nu kan jag göra första hjälpen, säger hon.