Vill du hjälpa till hos en av världens största barnrättsorganisationer och på ett praktiskt sätt göra en insats för barns rättigheter? Då är du varmt välkommen att bli volontär hos oss på Plan International Sverige. Som volontär hjälper du till i det dagliga arbetet på vårt kontor i Stockholm.

Våra volontärer är ovärderliga och hjälper oss att göra ännu mer för barns rättigheter. Som volontär på Plan International Sverige träffar du många nya människor, både anställda och volontärer, och blir en del av vår gemenskap.

För att bli volontär behöver du

  • Vara minst 18 år eller ha målsmans godkännande.
  • Ha grundläggande datorvana.
  • Kunna skriva och läsa på engelska.
  • Medverka på en obligatorisk introduktion där vi berättar mer om Plan International Sverige, och vad det innebär att arbeta som volontärhos oss.

Uppgifter

I arbetet som volontär är du ett stöd till vår enhet Givarservice och hjälper till med administrativa uppgifter som rör fadderskap, exempelvis registrering av nya faddrar, uppdatering av information i olika system och hantering av brev. Volontärverksamheten är uppdelad i förmiddags- och eftermiddagspass. Måndagar 13.15–16.15, tisdag till torsdag klockan 9–12.00 och klockan 13.15–16.15, fredagar 9–12. Vi ser gärna att du kan jobba minst ett pass i månaden.

Volontärarbete utomlands

Det är många som gärna vill åka utomlands som volontär men det är tyvärr ingenting som vi på Plan International Sverige kan erbjuda i dagsläget. All rekrytering i Sverige sker till vårt kontor i Stockholm. På Plan Internationals webbplats hittar du kontaktinformation till olika lokala kontor.

Praktikplatser

Praktikplatser annonseras ut höst och vår på vår hemsida under Lediga jobb, eller när vi har möjlighet att erbjuda en praktikplats.

Kontakt

Om du är intresserad av att arbeta som volontär på Plan International Sverige är du varmt välkommen att mejla oss på volontar@plansverige.org eller ringa 08-58 77 55 00.

In English

Would you like to be a part of the work of one of the world’s largest child rights organization and in a practical way contribute to the work on childrens’ rights? Then you are more than welcome to become a volunteer at our office. As a volunteer you help out with the everyday work at our office in Stockholm, Sweden.

Our volunteers are very valuable to us and an important help in our work on childrens’ rights. As a volunteer at Plan you will meet a lot of new faces both employees and volunters and you will become a part of a very important work.

Requirements for becoming a volunteer

  • Be at least 18 years old or have your guardian’s approval.
  • Have basic knowledge in computering.
  • Have knowledge in written English.
  • Participate in the introduction where we present Plan International Sweden’s work and what it means and how it is to work as a volunteer at Plan International Sweden. The introduction is mandatory.

Tasks

As a volunteer you will help with administrative tasks such as registration, updating of information in our systems and management of incoming and outgoing letters. The volunteer work is divided in mornings and afternoon shifts. Mondays 1.15 pm to 4.15, Tuesday–Thursday from 9 am to noon and 1.15 pm to 4.15 and Fridays 9 am to noon. We would like you to sign up for at least one shift per month. As a volunteer at Plan, your engagement in the organisation is your responsibility, if you however feel that you will not have time to be an active volunteer you are of course free to resign. We provide you with a inspiring working environment with an international perspective.

Volunteering Abroad

We acknowledge that there is a big interest to travel abroad and volunteer, however Plan Sweden do not have the possibility of offering such services. All recruitment done by Plan Sweden is to our local office in Stockholm.

At Plan Internationals global website you can find contact information for local offices around the world.

Internship

The open call for internship at Plan Sweden is launched in spring and autumn each year at Lediga jobb.

Contact

If you are interested in volunteering at the office in Stockholm you are welcome to contact us on volontar@plansverige.org or call us on (+) 468- 58 77 55 00.

For information in English about Plan, please visit www.plan-international.org