Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Upptäck mer

Aktuellt just nu

Aktuell information och inspiration till hur du som är Barnfadder, Flickafadder och Katastroffadder kan engagera dig mer för barns rättigheter och flickors lika villkor.

 

Upptäck mer

Aktuell information och inspiration till hur du som är Barnfadder, Flickafadder och Katastroffadder kan engagera dig mer för barns rättigheter och flickors lika villkor.

Aktuellt just nu

varför är du fadder?

Ni är runt 100 000 fantastiska personer som står upp för barns rättigheter genom att vara fadder. Oavsett om du är Barnfadder, Flickafadder eller Katastroffadder så bidrar du till att göra barns liv och framtid lite ljusare. Varje dag ser vi hur ditt bidrag gör skillnad – på riktigt. Hör Helga och några andra av våra faddrar berätta om varför de är stolta över att vara fadder.

Varför är just du fadder? Dela videon eller spela in din egen, och berätta i sociala medier med hashtaggen #därförärjagfadder. Du kan även ladda ner vår bild och dela i sociala media – ju fler faddrar desto större förändring!

Ladda ner bild

Därför är jag fadder….

Det finns många anledningar att vara fadder. Forskning visar till och med att vi mår bättre när vi hjälper andra. Som fadder står du upp för barns rättigheter – varje dag. Här är några fler anledningar som vi fick när vi ställde frågan: Varför är du fadder? Vill du också synas här? Kom då ihåg att använda #därförärjagfadder!

Att vara barnfadder är för mig ett sätt att få vara med och bidra till att fler barn får en trygg och kärleksfull uppväxt. Därför är jag fadder.

MichaelBarnfadder

Plan Internationals arbete gör verkligen skillnad för så många barn och jag är glad och tacksam över att få vara en del av deras viktiga arbete. Därför är jag fadder.

AgnetaFlickafadder

Jag anser att det är viktigt att barn som bor i utsatta områden får stöd och omedelbar hjälp i händelse av krig eller annan katastrof. Därför är jag fadder.

AnnikaKatastroffadder

Det är alltid roligt att få brev från fadderbarnen och jag inbillar mig att barnen tycker att det är roligt och spännande att få brev, speciellt från utlandet. Därför är jag fadder.

JohnBarnfadder

Många flickor får inte gå i skolan och utbilda sig. Det begränsar deras möjligheter i framtiden. Många riskerar att bli bortgifta redan som barn. Jag vet att Plan International jobbar för att stoppa det. Därför är jag fadder.

IngaFlickafadder

Jag vill göra världen mer rättvis och att bidra ekonomiskt varje månad är mitt sätt att göra det på. Därför är jag fadder.

IngemarBarnfadder

Barns rättigheter och möjligheter är vår framtid. Därför är jag fadder.

LisaFlickafadder

100 270

fantastiska faddrar stöttar vårt arbete

bli fadderambassadör

Vill du engagera dig mer utöver ditt fadderskap? Du kan bli fadderambassadör! Du får ett digitalt kit till din mejl med information om vår verksamhet och våra hjärtefrågor.

Använd kitet för att sprida kunskap och inspirera personer i din närhet att också engagera sig för barns rättigheter och jämställdhet. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till oss.

jag vill bli fadderambassadör

 

bli fadderambassadör

Vill du engagera dig mer utöver ditt fadderskap? Du kan bli fadderambassadör! Du får ett digitalt kit med information om vår verksamhet och våra hjärtefrågor.

Använd kitet för att sprida kunskap och inspirera personer i din närhet att också engagera sig för barns rättigheter och jämställdhet.

Jag vill bli fadderambassadör


Steg 1. Anmäl dig som Fadderambassadör. Vi skickar det digitala kitet.

Steg 2. Gå igenom kitet och stärk din kunskap om barns rättigheter och jämställdhet.


Steg 3. Sprid kunskapen och inspirera fler att engagera sig!


Steg 1. Anmäl dig som Fadderambassadör. Vi skickar det digitala kitet.


Steg
2. Gå igenom kitet och stärk din kunskap om barns rättigheter och jämställdhet.

 


Steg 3. Sprid kunskapen och inspirera fler att engagera sig!

Aktuellt just nu

Seminarium om kvinnlig könsstympning

Den 6 februari är det internationella dagen mot könsstympning. Det finns minst 200 miljoner flickor och kvinnor i världen idag som blivit könsstympade, och varje år riskerar 3-4 miljoner flickor att utsattas för detta skadliga och smärtsamma ingrepp. Vi arbetar för att ingen flicka ska bli könsstympad, men det tar tid att ändra på traditioner och kulturella seder. I år deltar vi i ett seminarium där vi diskuterar hur Sverige bäst kan bidra i kampen mot könsstympning, här hemma och ute i världen.

  • När: tisdag 6 februari, 14.30-15.30
  • Var: Riksdagshuset, Riksgatan 1

Begränsat antal platser. Anmäl dig genom att mejla till felicia.skoog@plansverige.org

Månadens boktips!

I februari infaller internationella dagen mot könsstympning. Vi kämpar för att stoppa könsstympning och tipsar därför om följande böcker för den som vill lära sig mer om vad könsstympning är och hur det påverkar flickor och kvinnors liv.

En blomma i Afrikas öken av Waris Dirie
Författaren Waris föddes i Somalia och blev som barn utsatt för könsstympning. Hon berättar historien om sitt liv och ger en inblick i de seder och bruk som än idag är vanligt förekommande i många länder.

Skändad: en överlevares berättelse av Khady Koïta 
Denna bok handlar om Khady Koïtas liv och hennes erfarenheter av att utsättas för både könsstympning och barnäktenskap.Khady Koïta är idag en av världens främsta aktivister i kampen mot kvinnlig könsstympning.

Kvinnlig könsstympning av Elisabeth Ubbe
Författaren har intervjuat olika personer för att beskriva vad könsstympning innebär och hur ingreppen kan stoppas. Boken ger en ökad förståelse som läsaren får användning för i sin egen vardag eller verksamhet.

Barnfadder? Se hit!

Just nu deltar ungefär 1 200 000 barn i fadderverksamheten i Asien, Afrika och Latinamerika. Ibland påverkas verksamheten av konflikter, politiska oroligheter eller naturkatastrofer.

Här hittar du aktuella uppdateringar om fadderverksamheten.

Vill du komma i kontakt med Givarservice? Mejla fadder@plansverige.org eller ring 08-58 77 55 00. På Min sida ser du alltid informationen om ditt fadderskap.

Asien

Indien
Indien har nyligen infört en ny datalag som innebär att informationen som kan delas mellan fadder och fadderbarn kan komma att begränsas. Plan Indien håller för närvarande att utreda vilka effekter den nya lagen kan ha på vår fadderverksamhet såsom årsrapporter och brevväxling.

✅⏳ Det går fortfarande att skicka brev till sitt fadderbarn men svar på brev kan eventuellt bli fördröjda.

Kina
Kina införde i slutet av 2021 sin nya Personuppgiftslag som förbjuder lagring av data om kinesiska medborgare utanför landet. Provinsens övervakningsavdelning har också indikerat att vi måste se till att den data Plan International samlar in för att dela med faddrar uppfyller de krav som reglerar alla aktiviteter relaterade till insamling och sortering av data genom frågeformulär, intervjuer, observation eller andra medel. Under de senaste månaderna har Plan International Kina arbetat för att få de nödvändiga godkännandena för att återuppta insamlingen av fadderbarnsuppgifter. Denna process pågår fortfarande. Som ett resultat har insamlingen av fadderbarnsdata pausats året ut.
Tack vare vårt arbete med lokala samarbetsorganisationer kommer alla projekt att fortsätta som planerat. Klicka här för ytterligare information. 

Brevväxling
❌ Brevväxlingen är helt pausad under hela 2023. Detta beror på att barnens brev betraktas som känslig personlig data. Vi förväntar oss inte att kunna återuppta insamlingen av data och korrespondens med de fadderbarnen förrän en gemensam förståelse för lagstiftningen nås.

🚫 Även möjligheten att besöka sitt fadderbarn är stoppad tills vidare.
Läs mer

Filippinerna
Filippinerna drabbades av stora översvämningar under december 2022.

🚫 Området Maguindanao har för närvarande stoppat möjligheten till fadderbesök på grund av säkershetsläget i regionen.

Brevväxling
✅ Det går att skicka brev via Min sida
Läs mer

Västra Afrika

Burkina Faso
På grund av politiska oroligheter i landet kan förseningar gällande brevväxling vara att vänta den närmsta tiden.

  Brevväxling
✅⏳ Du kan fortfarande skicka brev till ditt fadderbarn via Min Sida, men det kan dröja något längre än vanligt innan brevet kan levereras.
Läs mer

Ghana
Varje år töms vatten ut från Akosombo-dammen, Ghanas största vattenkraftsdamm, för att minska trycket och riskerna för kollaps vid höga vattennivåer i dammen. Detta resulterade i år i översvämningar längs nedre Volta-bassängen, något som påverkat omkringliggande samhällen och invånarnas levebröd.

 

✅⏳Du kan fortfarande skicka brev till ditt fadderbarn via Min sida, men svar på brev kan eventuellt bli något fördröjda.

🚫 Möjligheten till fadderbesök till detta område är pausad för närvarande. I övriga delar av landet är besök möjligt.
Läs mer

Kamerun
På grund av långvarig politisk oro har Plan International Kamerun valt att avsluta fadderverksamheten i området Bamenda. Detta eftersom det inte längre går att samla in information om fadderbarnen då många familjer som ingått i verksamheten av säkerhetsskäl valt att lämna området. Detta påverkar vår möjlighet att bedriva fadderverksamhet på ett bra sätt. Du som fadder ska kunna få regelbundna uppdateringar och möjlighet till brevväxling med ditt fadderbarn, men detta är alltså inte längre möjligt.

Under året 2023 förväntas fadderverksamheten vara helt avslutad och alla personer som haft fadderbarn från den regionen kommer därmed automatiskt bli erbjudna att fortsätta som fadder åt ett nytt fadderbarn. Plan International kommer fortsätta verka i området men fokusera enbart på katastrofarbete.

Brevväxling
❌ Det är inte längre möjligt att besöka eller brevväxla med fadderbarn från området Bamenda då inga brev kan levereras och inga nya fadderbarn kan tilldelas från detta område.

✅ I andra områden i Kamerun fortlöper fadderverksamheten som vanligt.
Läs mer

Niger
I slutet av juli störtades Nigers president av den nationella militären. Militärjuntan övertog sedan makten. Den politiska instabiliteten i Niger kommer vid en tidpunkt då de humanitära behoven redan var stora, i ett land där väpnade konflikter har pågått sedan 2015, med hunger som eskalerar som ett resultat av denna osäkerhet och förvärrat av klimatförändringar och global ekonomisk kris.

Plan Internationals prioritet just nu är att fortsätta leverera livräddande hjälp till de mest utsatta barnen och deras familjer. Vi har funnits på plats i Niger sedan 1998 och än så länge löper fadderverksamheten på som vanligt men vi fortsätter följa hur läget utvecklas.
Läs mer

Latinamerika

Colombia
Colombia har länge varit drabbat av politiska oroligheter och inhemsk terrorism som i omgångar påverkat fadderverksamheten. Det har blivit allt svårare för kollegorna att röra sig fritt överallt då bland annat väpnade grupper stör ordningen i Cauca-Valle regionen. Stödet från Plan International och andra organisationer är därför viktigare än någonsin för de barn och familjer som bor där. Av säkerhetsskäl måste kollegorna i området alltid anpassa verksamheten så att aktiviteterna går att utföra på ett tryggt sätt för alla inblandade. Plan arbetar nu för att fortsatt förebygga könsbaserat våld, för att identifiera kränkningar av barns rättigheter och se till att barnen kan fortsätta gå i skolan. Vi har även försett särskilt utsatta familjer med pengaöverföring avsedda till matinköp och bedrivit lån-och spargrupper för att ge familjer bättre förutsättningar att klara sin vardagsekonomi.

Även återkomsten av Covid-19 har påverkat rörligheten. Detta kan komma att försena fadderkommunikationen som årsuppdateringar om fadderbarn från Colombia.

 

Brevväxling
❌ Brevväxlingen är stoppad till området Cauca-Valle eftersom kollegorna inte har möjlighet att leverera brev dit just nu. Hur länge brevväxlingen måste vara pausad är svårt att svara på i dagsläget, men uppskattningsvis kommer fadderverksamheten att vara påverkad fram till hösten 2023.

✅ I övriga delar av Colombia fungerar fadderverksamheten som vanligt.
Läs mer

Dominikanska Republiken
Landet drabbades i november av kraftiga översvämningar till följd av regnfall som avskärmat vissa samhällen. Översvämningarna ökar även risken för att sjukdomar som kolera sprids. Våra kollegor på plats har bland annat delat ut hygienkit till behövande familjer och fortsätter övervaka situationen.

Brevväxling
✅⏳ Det går fortfarande att skicka brev via Min sida men svar kan komma att bli fördröjda.

Ecuador
Fadderverksamheten i sex mindre samhällen i området Guayas-Los Rios är för närvarande påverkad av våldsamheter och oroligheter i regionen.


Brevväxling
✅⏳ Brevväxling stoppad för de som har fadderbarn från något av de berörda samhällena och vi räknar med förseningar i fadderkommunikationen de kommande månaderna. I övriga delar av Ecuador fungerar brevväxlingen som vanligt. 🚫 Konflikterna i området innebär även att möjligheten att besöka fadderbarn från Guayas-Los Rios tillfälligt är pausad. 
Läs mer

Haiti
Haiti har länge präglats av politisk instabilitet och ett utbrett gängvåld som begränsar möjligheten att röra sig fritt i alla områden, och situationen i landet förvärras nu ytterligare av den rådande hungerkrisen. Utöver detta har Haiti otaliga gånger drabbats av förödande naturkatastrofer som gör att nya katastrofer blir extra svåra att hantera.

Landet drabbades nyligen av en jordbävning och senast i juni drabbades landet också av översvämningar som skadade vägar men som även skadade jordbruket svårt. Detta påverkar även fadderverksamheten då det finns områden som för närvarande är svåra att nå, vissa familjer var också tvungna att lämna sina hem efter att dessa översvämmats. Därför kan det ta något längre tid än vanligt för våra kollegor att leverera brev och samla in information till kommande årsrapporter. Många familjer är beroende av jordbruket för sin försörjning vilket gör situationen än tuffare för dem. Våra kollegor på plats jobbar alltid hårt för att stötta drabbade familjer och prioriterar akut nödhjälp. Behövande har bl.a. fått ta del av hygienkit, kolerakit och skolkit.

Brevväxling
✅⏳Du kan fortfarande skicka brev till ditt fadderbarn via Min sida, men svar på brev kan eventuellt bli fördröjda.

🚫 Möjligheten till fadderbesök är pausad för närvarande.
Läs mer

Nicaragua
Plan International har beslutat att avveckla all verksamhet i landet. Under de senaste åren har vi varit djupt oroade över att utrymmet för det civila samhället i Nicaragua har krympt. Beslutet att lämna ett land tas aldrig lättvindigt, men vi har nu nått en punkt där det i praktiken är omöjligt för oss att fortsätta arbeta som en oberoende, humanitär ideell organisation.

De förändrade reglerna i Nicaragua har gjort det allt svårare att säkerställa säkerheten för de barn och familjer som deltar i vår verksamhet, liksom säkerheten för vår egen personal. De nya kontrollkraven i Nicaragua innebär att vi inte längre kan arbeta effektivt och att skapa en positiv inverkan på barnen och de samhällen vi stödjer. Vårt mål är alltid att nå de mest utsatta barnen och finnas i områden där vi kan göra störst skillnad. Du som haft ett fadderbarn från Nicaragua kommer därför få hem ett brev på posten med mer information och vi hoppas du vill fortsätta som fadder åt ett annat barn som deltar i vår fadderverksamhet.
Läs mer

Östra och södra Afrika

Etiopien
På grund av stridigheter mellan den federala etiopiska armén och väpnade lokala grupper i regionen Amhara är fadderverksamheten nu påverkad.

Den 4 augusti utlystes undantagstillstånd och av säkerhetsskäl för våra kollegor, volontärer och fadderbarn är fadderverksamheten i området nu delvis pausad. Det innebär att kommunikationen förväntas bli fördröjd eftersom det just nu inte är möjligt att leverera brev eller samla in information till årsrapporter.

Brevväxling
🚫 Brevväxling till området Amhara är pausad då det för närvarande är svårt att ta sig ut till alla områden. Du kan skriva brev via Min sida så skickas detta brev vidare när det är möjligt.

🚫 Möjligheten att besöka sitt fadderbarn är pausad.
Läs mer

Sudan
Genom en militärkupp 2021 tog armén och den paramilitära gruppen RSF tillsammans över makten i Sudan. Under våren 2023 blossade det upp strider mellan dessa parter, främst runt huvudstaden Khartoum där kraftiga skottlossningar och explosioner inträffade. Idag pågår stridigheterna främst i området North Kordofan där läget för de bosatta fortfarande är svårt med elavbrott och brist på grundläggande förnödenheter som mat och vatten. Hittills har ca 1,2 miljoner människor tvingats lämna sina hem för att fly till näraliggande länder som Egypten.

Sudan har länge präglats av våldsamheter och politisk instabilitet och många fruktar nu för att situationen i landet kommer förvärras om inte våldet upphör.

Brevväxling
✅⏳ Kollegorna i Sudan har förvarnat att brevväxling i området North Kordofan kan komma att bli något fördröjd den närmaste tiden om stridigheterna fortsätter.

🚫  Kollegorna har av säkerhetsskäl valt att pausa möjligheten till fadderbesök för närvarande.
Läs mer

Asien

Indien
Indien har nyligen infört en ny datalag som innebär att informationen som kan delas mellan fadder och fadderbarn kan komma att begränsas. Plan Indien håller för närvarande att utreda vilka effekter den nya lagen kan ha på vår fadderverksamhet såsom årsrapporter och brevväxling.

✅⏳ Det går fortfarande att skicka brev till sitt fadderbarn men svar på brev kan eventuellt bli fördröjda.

Kina
Kina införde i slutet av 2021 sin nya Personuppgiftslag som förbjuder lagring av data om kinesiska medborgare utanför landet. Provinsens övervakningsavdelning har också indikerat att vi måste se till att den data Plan International samlar in för att dela med faddrar uppfyller de krav som reglerar alla aktiviteter relaterade till insamling och sortering av data genom frågeformulär, intervjuer, observation eller andra medel. Under de senaste månaderna har Plan International Kina arbetat för att få de nödvändiga godkännandena för att återuppta insamlingen av fadderbarnsuppgifter. Denna process pågår fortfarande. Som ett resultat har insamlingen av fadderbarnsdata pausats året ut.
Tack vare vårt arbete med lokala samarbetsorganisationer kommer alla projekt att fortsätta som planerat. Klicka här för ytterligare information. 

Brevväxling
❌ Brevväxlingen är helt pausad under hela 2023. Detta beror på att barnens brev betraktas som känslig personlig data. Vi förväntar oss inte att kunna återuppta insamlingen av data och korrespondens med de fadderbarnen förrän en gemensam förståelse för lagstiftningen nås.

🚫 Även möjligheten att besöka sitt fadderbarn är stoppad tills vidare.
Läs mer

Filippinerna
Filippinerna drabbades av stora översvämningar under december 2022.

🚫 Området Maguindanao har för närvarande stoppat möjligheten till fadderbesök på grund av säkershetsläget i regionen.

Brevväxling
✅ Det går att skicka brev via Min sida
Läs mer

Latinamerika

Colombia
Colombia har länge varit drabbat av politiska oroligheter och inhemsk terrorism som i omgångar påverkat fadderverksamheten. Det har blivit allt svårare för kollegorna att röra sig fritt överallt då bland annat väpnade grupper stör ordningen i Cauca-Valle regionen. Stödet från Plan International och andra organisationer är därför viktigare än någonsin för de barn och familjer som bor där. Av säkerhetsskäl måste kollegorna i området alltid anpassa verksamheten så att aktiviteterna går att utföra på ett tryggt sätt för alla inblandade. Plan arbetar nu för att fortsatt förebygga könsbaserat våld, för att identifiera kränkningar av barns rättigheter och se till att barnen kan fortsätta gå i skolan. Vi har även försett särskilt utsatta familjer med pengaöverföring avsedda till matinköp och bedrivit lån-och spargrupper för att ge familjer bättre förutsättningar att klara sin vardagsekonomi.

Även återkomsten av Covid-19 har påverkat rörligheten. Detta kan komma att försena fadderkommunikationen som årsuppdateringar om fadderbarn från Colombia.

 

Brevväxling
❌ Brevväxlingen är stoppad till området Cauca-Valle eftersom kollegorna inte har möjlighet att leverera brev dit just nu. Hur länge brevväxlingen måste vara pausad är svårt att svara på i dagsläget, men uppskattningsvis kommer fadderverksamheten att vara påverkad fram till hösten 2023.

✅ I övriga delar av Colombia fungerar fadderverksamheten som vanligt.
Läs mer

Dominikanska Republiken
Landet drabbades i november av kraftiga översvämningar till följd av regnfall som avskärmat vissa samhällen. Översvämningarna ökar även risken för att sjukdomar som kolera sprids. Våra kollegor på plats har bland annat delat ut hygienkit till behövande familjer och fortsätter övervaka situationen.

Brevväxling
✅⏳ Det går fortfarande att skicka brev via Min sida men svar kan komma att bli fördröjda.

Ecuador
Fadderverksamheten i sex mindre samhällen i området Guayas-Los Rios är för närvarande påverkad av våldsamheter och oroligheter i regionen.


Brevväxling
✅⏳ Brevväxling stoppad för de som har fadderbarn från något av de berörda samhällena och vi räknar med förseningar i fadderkommunikationen de kommande månaderna. I övriga delar av Ecuador fungerar brevväxlingen som vanligt. 🚫 Konflikterna i området innebär även att möjligheten att besöka fadderbarn från Guayas-Los Rios tillfälligt är pausad. 
Läs mer

Haiti
Haiti har länge präglats av politisk instabilitet och ett utbrett gängvåld som begränsar möjligheten att röra sig fritt i alla områden, och situationen i landet förvärras nu ytterligare av den rådande hungerkrisen. Utöver detta har Haiti otaliga gånger drabbats av förödande naturkatastrofer som gör att nya katastrofer blir extra svåra att hantera.

Landet drabbades nyligen av en jordbävning och senast i juni drabbades landet också av översvämningar som skadade vägar men som även skadade jordbruket svårt. Detta påverkar även fadderverksamheten då det finns områden som för närvarande är svåra att nå, vissa familjer var också tvungna att lämna sina hem efter att dessa översvämmats. Därför kan det ta något längre tid än vanligt för våra kollegor att leverera brev och samla in information till kommande årsrapporter. Många familjer är beroende av jordbruket för sin försörjning vilket gör situationen än tuffare för dem. Våra kollegor på plats jobbar alltid hårt för att stötta drabbade familjer och prioriterar akut nödhjälp. Behövande har bl.a. fått ta del av hygienkit, kolerakit och skolkit.

Brevväxling
✅⏳Du kan fortfarande skicka brev till ditt fadderbarn via Min sida, men svar på brev kan eventuellt bli fördröjda.

🚫 Möjligheten till fadderbesök är pausad för närvarande.
Läs mer

Nicaragua
Plan International har beslutat att avveckla all verksamhet i landet. Under de senaste åren har vi varit djupt oroade över att utrymmet för det civila samhället i Nicaragua har krympt. Beslutet att lämna ett land tas aldrig lättvindigt, men vi har nu nått en punkt där det i praktiken är omöjligt för oss att fortsätta arbeta som en oberoende, humanitär ideell organisation.

De förändrade reglerna i Nicaragua har gjort det allt svårare att säkerställa säkerheten för de barn och familjer som deltar i vår verksamhet, liksom säkerheten för vår egen personal. De nya kontrollkraven i Nicaragua innebär att vi inte längre kan arbeta effektivt och att skapa en positiv inverkan på barnen och de samhällen vi stödjer. Vårt mål är alltid att nå de mest utsatta barnen och finnas i områden där vi kan göra störst skillnad. Du som haft ett fadderbarn från Nicaragua kommer därför få hem ett brev på posten med mer information och vi hoppas du vill fortsätta som fadder åt ett annat barn som deltar i vår fadderverksamhet.
Läs mer

Västra Afrika

Burkina Faso
På grund av politiska oroligheter i landet kan förseningar gällande brevväxling vara att vänta den närmsta tiden.

  Brevväxling
✅⏳ Du kan fortfarande skicka brev till ditt fadderbarn via Min Sida, men det kan dröja något längre än vanligt innan brevet kan levereras.
Läs mer

Ghana
Varje år töms vatten ut från Akosombo-dammen, Ghanas största vattenkraftsdamm, för att minska trycket och riskerna för kollaps vid höga vattennivåer i dammen. Detta resulterade i år i översvämningar längs nedre Volta-bassängen, något som påverkat omkringliggande samhällen och invånarnas levebröd.

 

✅⏳Du kan fortfarande skicka brev till ditt fadderbarn via Min sida, men svar på brev kan eventuellt bli något fördröjda.

🚫 Möjligheten till fadderbesök till detta område är pausad för närvarande. I övriga delar av landet är besök möjligt.
Läs mer

Kamerun
På grund av långvarig politisk oro har Plan International Kamerun valt att avsluta fadderverksamheten i området Bamenda. Detta eftersom det inte längre går att samla in information om fadderbarnen då många familjer som ingått i verksamheten av säkerhetsskäl valt att lämna området. Detta påverkar vår möjlighet att bedriva fadderverksamhet på ett bra sätt. Du som fadder ska kunna få regelbundna uppdateringar och möjlighet till brevväxling med ditt fadderbarn, men detta är alltså inte längre möjligt.

Under året 2023 förväntas fadderverksamheten vara helt avslutad och alla personer som haft fadderbarn från den regionen kommer därmed automatiskt bli erbjudna att fortsätta som fadder åt ett nytt fadderbarn. Plan International kommer fortsätta verka i området men fokusera enbart på katastrofarbete.

Brevväxling
❌ Det är inte längre möjligt att besöka eller brevväxla med fadderbarn från området Bamenda då inga brev kan levereras och inga nya fadderbarn kan tilldelas från detta område.

✅ I andra områden i Kamerun fortlöper fadderverksamheten som vanligt.
Läs mer

Niger
I slutet av juli störtades Nigers president av den nationella militären. Militärjuntan övertog sedan makten. Den politiska instabiliteten i Niger kommer vid en tidpunkt då de humanitära behoven redan var stora, i ett land där väpnade konflikter har pågått sedan 2015, med hunger som eskalerar som ett resultat av denna osäkerhet och förvärrat av klimatförändringar och global ekonomisk kris.

Plan Internationals prioritet just nu är att fortsätta leverera livräddande hjälp till de mest utsatta barnen och deras familjer. Vi har funnits på plats i Niger sedan 1998 och än så länge löper fadderverksamheten på som vanligt men vi fortsätter följa hur läget utvecklas.
Läs mer

Östra och södra Afrika

Etiopien
På grund av stridigheter mellan den federala etiopiska armén och väpnade lokala grupper i regionen Amhara är fadderverksamheten nu påverkad.

Den 4 augusti utlystes undantagstillstånd och av säkerhetsskäl för våra kollegor, volontärer och fadderbarn är fadderverksamheten i området nu delvis pausad. Det innebär att kommunikationen förväntas bli fördröjd eftersom det just nu inte är möjligt att leverera brev eller samla in information till årsrapporter.

Brevväxling
🚫 Brevväxling till området Amhara är pausad då det för närvarande är svårt att ta sig ut till alla områden. Du kan skriva brev via Min sida så skickas detta brev vidare när det är möjligt.

🚫 Möjligheten att besöka sitt fadderbarn är pausad.
Läs mer

Sudan
Genom en militärkupp 2021 tog armén och den paramilitära gruppen RSF tillsammans över makten i Sudan. Under våren 2023 blossade det upp strider mellan dessa parter, främst runt huvudstaden Khartoum där kraftiga skottlossningar och explosioner inträffade. Idag pågår stridigheterna främst i området North Kordofan där läget för de bosatta fortfarande är svårt med elavbrott och brist på grundläggande förnödenheter som mat och vatten. Hittills har ca 1,2 miljoner människor tvingats lämna sina hem för att fly till näraliggande länder som Egypten.

Sudan har länge präglats av våldsamheter och politisk instabilitet och många fruktar nu för att situationen i landet kommer förvärras om inte våldet upphör.

Brevväxling
✅⏳ Kollegorna i Sudan har förvarnat att brevväxling i området North Kordofan kan komma att bli något fördröjd den närmaste tiden om stridigheterna fortsätter.

🚫  Kollegorna har av säkerhetsskäl valt att pausa möjligheten till fadderbesök för närvarande.
Läs mer

Nedladdningsbara affischer

Undrar du vad du mer skulle kunna göra för att göra världen för utsatta barn lite bättre? Varför inte sätta upp någon av våra affischer t.ex. i fikarummet på jobbet så att dina kollegor enkelt kan bidra genom att scanna en QR-kod? Eller anordnar du kanske något event där en sådan affisch skulle komma till användning? Varje bidrag är välkommet och gör skillnad.

Affisch – stötta utsatta flickor

Affisch – stötta barn i katastrofer

Musikhjälpens logga.En resa mot hunger

I slutet av 2023 reste vi med Musikhjälpen till Etiopien för att se konsekvenserna av konflikter och klimatförändringar – och hur vi arbetar för att stötta barn och familjer som tvingas gå hungriga.

Följ resan och Musikhjälpen 11–17 december i våra kanaler, SR och SVT. Hör vår barnrättsexpert Izla Bethdavid berätta om den pågående hungerkrisen, hoppa in vid 15h 7min 30sek.

Se Izlas besök i buren

En resa mot hunger

Musikhjälpens logga.

I slutet av 2023 reste vi med Musikhjälpen till Etiopien för att se konsekvenserna av konflikter och klimatförändringar – och hur vi arbetar för att stötta barn och familjer som tvingas gå hungriga.

Följ resan och Musikhjälpen 11–17 december i våra kanaler, SR och SVT.

hälsningar från fadderbarnen

Vi bedriver barnfadderverksamhet i över 40 länder. Behoven ser olika ut i olika länder, men barnens behov står alltid i centrum. Här kan du se korta videos inspelade av fadderbarn runtom i världen. De visar en vardag som kan se väldigt annorlunda ut från din egen men som kanske också innehåller en del likheter. Tack till alla faddrar som gör vårt arbete möjligt! 💙

Se Hälsningarna här!

födelsedagsinsamling – så når du ditt mål

Fyller du snart år? Då vill vi tipsa dig om att starta en födelsedagsinsamling på Facebook! Men vad ska man tänka på för att insamlingen ska gå bra?

  • Dela gärna med dig av din personliga koppling till Plan International och varför det är viktigt för dig att stödja vårt arbete i beskrivningen av din insamling.
  • Sprid ordet – uppmuntra dina vänner, familj och kollegor att bidra.
  • Håll koll på dina framsteg, publicera uppdateringar och tacka de som bidrar.

starta en insamling

Allt du vill veta om testamente

Varför är det så viktigt att skriva testamente? Ärver sambos varandra? Vad är en laglott? Lyssna till Josefine Frisk, chefsjurist på digitala juristbyrån Lawly, när hon svarar på några av de vanligaste frågorna om testamente.

Med hjälp av Lawlys digitala verktyg kan du skriva ett personligt anpassat och juridiskt korrekt testamente direkt på vår hemsida. Behöver du hjälp finns Lawlys jurister redo att guida dig via chatt eller telefon. Du kan vara trygg med att du får den hjälp du behöver.

plan international i samarbete med juristbyrån Lawly

Du som är fadder hos Plan International får, helt kostnadsfri:

  • Hjälp att upprätta ett testamente
  • Rådgivning av en jurist, möjlighet att ställa dina personliga frågor

jAg vill veta mer om testamente

Quiz – Vad kan du om könsstympning?

Allt Plan Internationals arbete bygger på FN:s barnkonvention. Testa dina kunskaper genom att göra vårt quiz!

0%
1

Hur påverkas många flickors liv av att de har könsstympats?

Rätt svar! Ojdå! Tyvärr inte rätt svar.

Könsstympning innebär stora risker för flickans hälsa, som trauma, infektioner, blödningar och kronisk smärta, smärta vid samlag, komplikationer vid förlossning och ibland även död.

2

Varje år riskerar hur många flickor att utsättas för könsstympning?

Rätt svar! Ojdå! Tyvärr inte rätt svar.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, riskerar drygt 3 miljoner flickor att könsstympas varje år. 200 miljoner flickor och kvinnor i världen har redan blivit utsatta för könsstympning.

3

Varför könsstympas flickor runt om i världen?

Rätt svar! Ojdå! Tyvärr inte rätt svar.

Könsstympning ses ofta som ett nödvändigt ingrepp för att en flicka ska bli kvinna. Könsstympning är inte begränsat till en specifik religion eller kultur. Det är ett tecken på djupt rotad ojämställdhet där gamla traditioner och värderingar gör att övergreppen fortsätter.

Stoppa könsstympning!

Att 200 miljoner flickor och kvinnor som lever med konsekvenserna av könsstympning. Att 3 miljoner flickor riskerar att könsstympas varje år. Det är tunga siffror att ta in. Försvara flickors rätt att bestämma över sina egna kroppar. Stoppa könsstympning!

Dela ditt resultat:

Följ vårt arbete på nära håll

Varje tumme upp, delning och kommentar på våra sociala kanaler gör att vårt viktiga arbete för barns rättigheter får mer utrymme och når fler personer. Följer du oss? In och gilla, dela och kommentera. Tillsammans gör vi skillnad!

Facebook TikTok

instagram Youtube

Skolbarn i Mocambique