Bli Planfadder

Öppettider Givarservice

Måndag – torsdag kl. 9-20, fredagar 9-16
Lunchstängt kl. 12-13


Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Bli fadder till ett fadderbarn och Förändra världen

Var med i kampen:

  • Mot fattigdom.
  • Att ingen flicka ska giftas bort mot sin vilja.
  • För att alla barn ska få gå i skolan.
  • Att inga barn ska utsättas för våld och övergrepp.

Bli fadder till ett fadderbarn och förändra världen

Du bidrar

Bidra

Bidra till den långsiktiga utvecklingen i ett helt område.

Brevväxla

Brevväxla med ditt fadderbarn och få löpande uppdateringar på våra projekt och program.

Bli fadder

Ingen bindningstid

Du kan avsluta ditt fadderskap när du vill.

Att vara barnfadder är för mig ett sätt att få vara med och bidra till att fler barn får en trygg och kärleksfull uppväxt. Genom att få följa utvecklingen i området via uppdateringar från Plan och brevväxling med mitt fadderbarn så känner jag att min gåva når ut och jag bidrar till positiv förändring i samhället.

Michael Abdi, barnfadder Kenya

Fadderskapstyper

Barnfadder

Ditt stöd går till området där fadderbarnet bor genom lokala projekt som Plan International bedriver. Du blir fadder till ett barn i Afrika, Asien eller Latinamerika.

Du kan brevväxla med ditt fadderbarn och få en unik inblick i en vardag som på många sätt skiljer sig från din egen – men som också har många likheter. Plans organisation finns på plats för att bygga ett långsiktigt och hållbart samhälle omkring barnet. Med tiden kan du följa med på någon av våra uppskattade fadderresor och besöka ditt fadderbarn.
Läs mer

Bli barnfadder

Flickafadder

Som flickafadder står du upp för flickors rättigheter. Varje dag gifts nämligen 47.000 flickor bort, världen över. Du tar inte bara ställning mot detta, du gör något.

Plan International arbetar inom detta projekt för att stärka flickors situation. Vi gör allt för att motverka att flickor blir könsstympade och gifts bort som barn. Det handlar om att förändra attityder och beteenden på alla nivåer i samhället.
Läs mer

Bli flickafadder

Katastroffadder

Som katastroffadder stöttar du både vårt förebyggande katastrofarbete och det humanitära arbete som behövs på plats när en katastrof inträffat.

Om en katastrof inträffar i något av de länder vi är verksamma i finns vi på plats för att dela ut vatten, mat och medicin. Men vi finns även där för att barnen ska få behålla något slags vardag. Även i flyktingläger behövs skolor. Även under krig måste barn få vara barn. De fruktansvärda trauman som de genomlider behöver bemötas. De psykologiska ärren sitter djupt. Som katastroffadder får du en årlig rapport om våra insatser över hela världen.
Läs mer

Bli katastroffader

Så fungerar det

1. Vilken typ av fadder vill du vara?

Det finns olika sorters fadderskap, till exempel barnfadder eller Flickafadder. De flesta väljer att bli barnfadder.

Du får en välkomstmapp

2. Du får en välkomstmapp

Plan International har folk på plats över hela världen. Vi tar emot din ansökan och du får sedan information om hur allt kommer att fungera.

3. Kontakt

(gäller endast barnfadder)
Du gör något stort genom att bli barnfadder. Om du vill kan du göra ännu mer: skriva brev, skicka foton, bilder eller besöka ditt fadderbarn. Det är helt upp till dig.

Bli fadder

4. Engagera dig

Du kommer att få vår tidning och årliga uppdateringar om ditt fadderskap. Följ oss i sociala medier för att se ännu mer av vad du bidrar till. Du får också möjlighet att följa med på våra fadderresor eller delta i våra fadderträffar i Sverige – oavsett vilket fadderskap du valt.

Framtid börjar med dig

Jag vill bli

Till vem

Område

Varje månad vill jag skänka

  • För- och efternamn:
  • Gatuadress:
  • Postnr och ort:

Genom att fylla i min mejladress godkänner jag att ni kontaktar mig.

Vanliga frågor

Hur länge gäller fadderskapet?

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder, men du har tagit på dig ett åtagande som fadder i Plan Sverige och ditt fadderskap gäller tills du meddelat oss något annat.

Hur länge kan jag vara fadder?

Enligt FN:s barnkonvention är man barn tills man fyller 18 år och Plan International har samma åldergräns för fadderbarn. När ett barn fyller 18 år upphör de att vara fadderbarn. Som fadder blir du då erbjuden att få kontakt med ett annat fadderbarn. Många faddrar undrar hur det ska gå för deras fadderbarn när de har fyllt 18, det kan vara skönt att veta att de även fortsättningsvis får ta del av och vara delaktiga i de projekt som bedrivs i området där de bor.

Förutom åldersgränsen finns det andra anledningar som gör att du inte kan vara fadder åt ditt fadderbarn längre. En av de vanligaste anledningarna är att fadderbarnet, oftast tillsammans med familjen, flyttar ifrån Plans verksamhetsområde. En annan – väldigt positiv – anledning är när Plan International bestämmer sig för att avveckla sitt samarbete med ett samhälle därför att de uppsatta målen för projekten är uppnådda och invånarna klarar sig på egen hand. I ett fåtal fall har Plan International tvingats avsluta fadderskapet på grund av krig och oroligheter i området.

Vår skolklass vill bli fadder till ett fadderbarn. Hur gör vi?

Självklart kan även skolor eller skolklasser bli faddrar. Ring Givarservice på 08-58 77 55 00 så hjälper vi er!

Går mitt bidrag direkt till fadderbarnet?

Ditt bidrag går till de lokala projekt Plan bedriver i fadderbarnets område. På så sätt får både barnet och det samhälle barnet bor i stöd för att kunna utvecklas och förbättra villkoren för alla barn.

Finns det olika typer av fadderskap?

Om du brinner särskilt för flickors rättigheter eller katastrofberedskap kan du istället för att bli barnfadder bli temafadder och stödja ett särskilt fokusområde.

Vi är några kollegor som vill gå ihop och bli faddrar, hur gör vi?

Om ni är en grupp kollegor eller en förening som vill bli starta ett gemensamt fadderskap hjälper vi självklart till. Ring Givarservice 08-58 77 55 00.

Hur länge gäller fadderskapet?

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder, men du har tagit på dig ett åtagande som fadder i Plan Sverige och ditt fadderskap gäller tills du meddelat oss något annat.

Går mitt bidrag direkt till fadderbarnet?

Ditt bidrag går till de lokala projekt Plan bedriver i fadderbarnets område. På så sätt får både barnet och det samhälle barnet bor i stöd för att kunna utvecklas och förbättra villkoren för alla barn.

Hur länge kan jag vara fadder?

Enligt FN:s barnkonvention är man barn tills man fyller 18 år och Plan International har samma åldergräns för fadderbarn. När ett barn fyller 18 år upphör de att vara fadderbarn. Som fadder blir du då erbjuden att få kontakt med ett annat fadderbarn. Många faddrar undrar hur det ska gå för deras fadderbarn när de har fyllt 18, det kan vara skönt att veta att de även fortsättningsvis får ta del av och vara delaktiga i de projekt som bedrivs i området där de bor.

Förutom åldersgränsen finns det andra anledningar som gör att du inte kan vara fadder åt ditt fadderbarn längre. En av de vanligaste anledningarna är att fadderbarnet, oftast tillsammans med familjen, flyttar ifrån Plans verksamhetsområde. En annan – väldigt positiv – anledning är när Plan International bestämmer sig för att avveckla sitt samarbete med ett samhälle därför att de uppsatta målen för projekten är uppnådda och invånarna klarar sig på egen hand. I ett fåtal fall har Plan International tvingats avsluta fadderskapet på grund av krig och oroligheter i området.

Finns det olika typer av fadderskap?

Om du brinner särskilt för flickors rättigheter eller katastrofberedskap kan du istället för att bli barnfadder bli temafadder och stödja ett särskilt fokusområde.

Vår skolklass vill bli fadder till ett fadderbarn. Hur gör vi?

Självklart kan även skolor eller skolklasser bli faddrar. Ring Givarservice på 08-58 77 55 00 så hjälper vi er!

Vi är några kollegor som vill gå ihop och bli faddrar, hur gör vi?

Om ni är en grupp kollegor eller en förening som vill bli starta ett gemensamt fadderskap hjälper vi självklart till. Ring Givarservice 08-58 77 55 00.