Bli fadder

Telefontider givarservice:
Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Bli fadder till ett fadderbarn och förändra världen

Du bidrar

Bidra

Du bidrar till den långsiktiga utvecklingen i ett helt område.

Brevväxla med ditt fadderbarn och följ utvecklingen med egna ögon

Brevväxla

Brevväxla med ditt fadderbarn och få löpande uppdateringar på vad dina pengar går till för projekt.

Engagera dig som fadder

Ingen bindningstid

Du kan byta eller avsluta ditt fadderskap när du vill.

Få upp till 1 500 kronor i skattereduktion genom att donera 200 SEK eller mer. Läs mer

Var med i kampen för barns rättigheter och flickors lika villkor

välj ditt fadderskap

Bli Barnfadder

Barnfadder

Ditt stöd går till området där fadderbarnet bor genom lokala projekt som Plan International bedriver. Du blir fadder till ett barn i Afrika, Asien eller Latinamerika.

Du kan brevväxla med ditt personliga fadderbarn och få en unik inblick i en vardag som på många sätt skiljer sig från din egen – men som också har många likheter. Plans organisation finns på plats för att bygga ett långsiktigt och hållbart samhälle omkring barnet.
Läs mer

Bli barnfadder

Bli flickafadder

Flickafadder

Som flickafadder står du upp för flickors rättigheter. Varje dag gifts nämligen 30 000 flickor bort, världen över. Du tar inte bara ställning mot detta, du gör något.

Plan International arbetar inom detta projekt för att stärka flickors situation. Vi gör allt för att motverka att flickor blir könsstympade och gifts bort som barn. Det handlar om att förändra attityder och beteenden på alla nivåer i samhället.
Läs mer

Bli flickafadder

Katastroffadder

Som katastroffadder stöttar du både vårt förebyggande katastrofarbete och det humanitära arbete som behövs på plats när en katastrof inträffat.

Om en katastrof inträffar i något av de länder vi är verksamma i finns vi på plats för att dela ut vatten, mat och medicin. Men vi finns även där för att barnen ska få behålla något slags vardag. Även i flyktingläger behövs skolor. Även under krig måste barn få vara barn. De fruktansvärda trauman som de genomlider behöver bemötas. De psykologiska ärren sitter djupt.
Läs mer

Bli katastroffadder

Så fungerar det att bli fadder

Vilken typ av fadder vill du bli?

1. Välj vilken typ av fadder vill du vara

Det finns olika sorters fadderskap, till exempel Barnfadder eller Flickafadder. De flesta väljer att bli Barnfadder.

Du får en välkomstmapp

2. Välkommen!

Plan International har folk på plats över hela världen. Vi tar emot din ansökan och du får sedan information om hur allt kommer att fungera.

Brevväxla med ditt fadderbarn och följ utvecklingen med egna ögon

3. Kontakt

Du som är Barnfadder kan skriva brev, skicka foton, bilder eller besöka ditt fadderbarn. Det är helt upp till dig.

Engagera dig som fadder

4. Engagera dig

Du får löpande uppdateringar om ditt fadderskap. Följ oss i sociala medier för att se ännu mer av vad du bidrar till. Du får också möjlighet att delta i våra fadderträffar i Sverige – oavsett vilket fadderskap du valt.

Ta ställning för barns rättigheter och flickors lika villkor

Jag vill bli

Till vem

Område

Varje månad vill jag skänka

Bli fadder hos Plan International

Som fadder ger du varje månad pengar som bidrar till positiv förändring för hela samhällen, och att barns liv förbättras för alltid.

Ingen bindningstid – du kan när som helst säga upp ditt fadderskap eller byta betalmetod.

Du anmäler dig enkelt nedan och kan välja att betala ditt bidrag med kort eller direktbetalning via din bank. Du väljer betalmetod i steg två av din registrering.

Vill du inte signera med mobilt BankID, kan vi skicka hem en autogiroblankett som du fyller i, skriver under och skickar tillbaka till oss.

Du har då även möjligheten att välja andra betalsätt; e-faktura eller betalningsavi. Inom kort kommer du även kunna välja att betala med kort eller direkt från ditt bankkonto.

Vi behöver ditt personnummer för att registrera dig som fadder och för att hämta dina folkbokförda adressuppgifter.

 • För- och efternamn:
 • Gatuadress:
 • Postnr och ort:

Vi skickar en bekräftelse på din fadderanmälan via e-post samt löpande information om de projekt du stödjer.

Du har valt att ge

/månad som i .

Du kan läsa mer om vår integritetspolicy och vår policy för skydd av barn och unga, som beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter samt hur vi skyddar de barn vi arbetar med.

Du har valt att ge

/månad som i .

Dina personuppgifter

 • För- och efternamn:
 • Gatuadress:
 • Postnr och ort:
 • Telefonnummer:
 • E-postadress:

Att vara barnfadder är för mig ett sätt att få vara med och bidra till att fler barn får en trygg och kärleksfull uppväxt. Genom att få följa utvecklingen i området via uppdateringar från Plan och brevväxling med mitt fadderbarn så känner jag att min gåva når ut och jag bidrar till positiv förändring i samhället.

Michael Abdi, barnfadder Kenya

Michael, en av våra faddrar

Vanliga frågor

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla fadder@plansverige.org eller ring 08-58 77 55 00.

Hur länge gäller fadderskapet?

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder, men du har tagit på dig ett åtagande som fadder i Plan Sverige och ditt fadderskap gäller tills du meddelat oss något annat.

Hur behandlas mina personuppgifter?

När du blir Planfadder behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Kommunicera med dig.
 • Administrera ditt fadderskap eller givande.
 • Tillhandahålla och administrera din tillgång till vår hemsida och Min sida.
 • Besvara kundserviceärenden och utföra felrättning.
 • Ge dig information och erbjudanden som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig.
 • Analysera beteenden och statistik för att förbättra våra erbjudanden, tjänster och vår kommunikation samt fullgöra rättsliga förpliktelser.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om dina rättigheter.

Finns det olika typer av fadderskap?

Om du brinner särskilt för flickors rättigheter eller katastrofberedskap kan du istället för att bli barnfadder bli temafadder och stödja ett särskilt fokusområde.

Vi är några kollegor som vill gå ihop och bli faddrar, hur gör vi?

Om ni är en grupp kollegor eller en förening som vill bli starta ett gemensamt fadderskap hjälper vi självklart till. Ring Givarservice 08-58 77 55 00.

Går mitt bidrag direkt till fadderbarnet?

Ditt bidrag går till de lokala projekt Plan bedriver i fadderbarnets område. På så sätt får både barnet och det samhälle barnet bor i stöd för att kunna utvecklas och förbättra villkoren för alla barn.

Hur länge kan jag vara fadder?

Enligt FN:s barnkonvention är man barn tills man fyller 18 år och Plan International har samma åldersgräns för fadderbarn. När ett barn fyller 18 år upphör de att vara fadderbarn. Som fadder blir du då erbjuden att få kontakt med ett annat fadderbarn. Många faddrar undrar hur det ska gå för deras fadderbarn när de har fyllt 18, det kan vara skönt att veta att de även fortsättningsvis får ta del av och vara delaktiga i de projekt som bedrivs i området där de bor.

Förutom åldersgränsen finns det andra anledningar som gör att du inte kan vara fadder åt ditt fadderbarn längre. En av de vanligaste anledningarna är att fadderbarnet, oftast tillsammans med familjen, flyttar ifrån Plans verksamhetsområde. En annan – väldigt positiv – anledning är när Plan International bestämmer sig för att avveckla sitt samarbete med ett samhälle därför att de uppsatta målen för projekten är uppnådda och invånarna klarar sig på egen hand. I ett fåtal fall har Plan International tvingats avsluta fadderskapet på grund av krig och oroligheter i området.

Vår skolklass vill bli fadder till ett fadderbarn. Hur gör vi?

Självklart kan även skolor eller skolklasser bli faddrar. Ring Givarservice på 08-58 77 55 00 så hjälper vi er!

Hur länge gäller fadderskapet?

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder, men du har tagit på dig ett åtagande som fadder i Plan Sverige och ditt fadderskap gäller tills du meddelat oss något annat.

Går mitt bidrag direkt till fadderbarnet?

Ditt bidrag går till de lokala projekt Plan bedriver i fadderbarnets område. På så sätt får både barnet och det samhälle barnet bor i stöd för att kunna utvecklas och förbättra villkoren för alla barn.

Hur behandlas mina personuppgifter?

När du blir Planfadder behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Kommunicera med dig.
 • Administrera ditt fadderskap eller givande.
 • Tillhandahålla och administrera din tillgång till vår hemsida och Min sida.
 • Besvara kundserviceärenden och utföra felrättning.
 • Ge dig information och erbjudanden som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig.
 • Analysera beteenden och statistik för att förbättra våra erbjudanden, tjänster och vår kommunikation samt fullgöra rättsliga förpliktelser.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om dina rättigheter.

Hur länge kan jag vara fadder?

Enligt FN:s barnkonvention är man barn tills man fyller 18 år och Plan International har samma åldersgräns för fadderbarn. När ett barn fyller 18 år upphör de att vara fadderbarn. Som fadder blir du då erbjuden att få kontakt med ett annat fadderbarn. Många faddrar undrar hur det ska gå för deras fadderbarn när de har fyllt 18, det kan vara skönt att veta att de även fortsättningsvis får ta del av och vara delaktiga i de projekt som bedrivs i området där de bor.

Förutom åldersgränsen finns det andra anledningar som gör att du inte kan vara fadder åt ditt fadderbarn längre. En av de vanligaste anledningarna är att fadderbarnet, oftast tillsammans med familjen, flyttar ifrån Plans verksamhetsområde. En annan – väldigt positiv – anledning är när Plan International bestämmer sig för att avveckla sitt samarbete med ett samhälle därför att de uppsatta målen för projekten är uppnådda och invånarna klarar sig på egen hand. I ett fåtal fall har Plan International tvingats avsluta fadderskapet på grund av krig och oroligheter i området.

Finns det olika typer av fadderskap?

Om du brinner särskilt för flickors rättigheter eller katastrofberedskap kan du istället för att bli barnfadder bli temafadder och stödja ett särskilt fokusområde.

Vår skolklass vill bli fadder till ett fadderbarn. Hur gör vi?

Självklart kan även skolor eller skolklasser bli faddrar. Ring Givarservice på 08-58 77 55 00 så hjälper vi er!

Vi är några kollegor som vill gå ihop och bli faddrar, hur gör vi?

Om ni är en grupp kollegor eller en förening som vill bli starta ett gemensamt fadderskap hjälper vi självklart till. Ring Givarservice 08-58 77 55 00.

Så levereras ditt brev till fadderbarnet

Gör som hundratals andra faddrar och skriv ett brev till ditt personliga fadderbarn! På ojämna vägar och till svårtillgängliga byar går färden för Michael som är en av dem som levererar ditt brev till fadderbarnet.

Läs om hur ditt brev kommer fram

Michael är en av dem som ser till att brevet når fram

Barnrättsorganisation med tusentals volontärer

Plan International skapar långsiktig förändring genom att arbeta på gräsrotsnivå direkt med barn, deras familjer och lokala beslutsfattare. Vi finns på plats i katastrofer, men arbetar också långsiktigt och förebyggande för att barn i hela världen ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Vi har över 10 000 anställda och tusentals volontärer i 75 länder med majoriteten av vår personal lokalanställda. Våra nationella insamlingskontor har till uppgift att skapa opinion och samla in pengar till verksamheten i de drygt 50 programländerna i Asien, Afrika och Latinamerika. Organisationen är politiskt och religiöst oberoende och allt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Vi är medlem i Giva Sverige, en branschorganisation som verkar för att alla som vill donera ska känna sig trygga med att de pengar de donerat går till ändamålet.