Brev är både intressanta och viktiga, men ingenting går upp emot att träffas på riktigt. Varje år besöker många av Plan Internationals faddrar sina fadderbarn och deras familjer – möten som vi mer än gärna uppmuntrar till. Det är en möjlighet att utveckla starka vänskapsband och minnen för livet.

Att besöka sitt fadderbarn är en stor händelse. Inte bara för dig som fadder, utan också för fadderbarnet, för barnets familj och för samhället där de bor. För att vara säker på att ditt besök hos fadderbarnet blir precis den upplevelse du hoppas på, krävs noggranna förberedelser.

Plan International hjälper dig på vägen

Om du har bestämt dig för att göra ett besök hos ditt fadderbarn vill vi få besked minst åtta veckor före avresa. Plan International Sverige och det lokala fältkontoret kommer då tillsammans att ordna med det praktiska mellan dig och fadderbarnet. Bland annat hjälper vi dig att hitta en lämplig tidpunkt att besöka fadderbarnet som passar både dig och fadderbarnets familj. Plan International vill också ha upplysningar om antal besökare och eventuellt behov av tolk och liknande. Inför din resa kommer du att få ta del av en besöksguide med grundläggande information om hur ditt besök går till. I besöksguiden finns även ett besöksformulär som du behöver fylla i och skicka in till oss.

Ladda ner besöksformuläret (pdf)

Plan Internationals policy för barns säkerhet

Plan International arbetar aktivt för att värna om alla barns integritet och trygghet och har därför tagit fram en policy för barns säkerhet i relation till besök hos fadderbarnen. Policyn finns inkluderad i besöksdokumenten ovan och den ska läsas igenom och skrivas under av alla resenärer över 18 år.

Om du har några frågor om vad du kan förvänta dig av ett besök hos ditt fadderbarn, är du välkommen att kontakta fadderavdelningen via mejl till fadder@plansverige.org eller ring på nummer 08-58 77 55 00.

Du kan även välja att åka på Plan International Sveriges gruppresor​, som arrangeras ett par gånger om året till olika länder.