På grund av den rådande situationen med Covid-19 runt om i världen är det just nu inte möjligt att genomföra fadderbarnsbesök. Det gäller tills vidare fram till 31 december 2021. Detta stopp kan eventuellt förlängas ytterligare beroende på hur situationen förändras i olika länder. Detta beslut har Plan International Sverige tagit tillsammans med våra kollegor runt om i världen för att kunna säkerställa säkerheten kring ett sådant besök. Just nu kan vi därför inte ta emot några besöksförfrågningar.