På grund av den fortsatt rådande situationen med Covid-19 runt om i världen är fortfarande alla fadderbarnsbesök pausade även efter den 30 juni 2022 (inget slutdatum är ännu satt).  Detta stopp kan eventuellt förlängas ytterligare eller förkortas beroende på hur situationen ser ut i olika länder. Detta beslut har Plan International Sverige tagit tillsammans med våra kollegor runt om i världen för att kunna säkerställa säkerheten kring ett sådant besök. Just nu kan vi därför inte ta emot några besöksförfrågningar men vi kommer uppdatera informationen så snart vi får nya besked.