På grund av den rådande situationen med Covid-19 runt om i världen är möjligheterna att genomföra fadderbarnsbesök inställda fram till 30 juni 2021. Detta stopp kan eventuellt förlängas ytterligare beroende på hur situationen förändras i olika länder. Detta beslut har Plan International tagit i samråd med våra fältkollegor för att kunna säkerställa säkerheten kring ett sådant besök då de kräver en del förberedelser, och lokala restriktioner och riktlinjer uppdateras kontinuerligt. Just nu kan vi därför inte ta emot några besöksförfrågningar, då vi för närvarande inte vet hur länge möjligheten att besöka sitt fadderbarn kommer att vara pausad.