Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Besök ditt fadderbarn

garanterat ett minne för livet

Som Barnfadder finns möjlighet att besöka sitt fadderbarn. Brev är både intressanta och viktiga, men ingenting går upp emot att träffas på riktigt. Varje år besöker många faddrar sina fadderbarn – möten som blir en upplevelse för livet! Att träffa sitt fadderbarn är en stor händelse, inte bara för dig utan också för fadderbarnet och dennes familj. Under ett besök kommer du lära dig mer om vårt arbete på plats och se hur ditt bidrag gör skillnad.

För att vara säker på att ditt besök hos fadderbarnet blir tryggt och den upplevelse du hoppas på krävs noggranna förberedelser tillsammans med oss och kollegorna som jobbar i området du vill besöka.

Kontakta Givarservice så guidar vi dig genom hela processen!

Mejl: fadder@plansverige.org
Telefon: 08 58 77 55 00

alla besök måste godkännas i förväg

I enlighet med vår policy för skydd av barn och unga finns det strikta riktlinjer kring hur ett besök får gå till. Besöket planeras i samråd med handläggare på Givarservice och kollegorna i det land du vill besöka. Därför vill vi att du skickar in din ansökan minst 8 veckor innan önskat besöksdatum. Du som fadder står för alla kostnader kopplat till besöket. Plan International har inte möjlighet att bistå vid bokning av resa, boende, visumansökan eller liknande. För dessa frågor rekommenderar vi att du kontaktar din resebyrå. Däremot ordnar Plan International självklart med transport till mötet med fadderbarnet, tolk och personal som finns med under hela besöket. Det kan eventuellt tillkomma avgifter för till exempel tolken om en sådan behövs.

Vänligen notera att alla besök måste få ett godkännande av Plan International för att kunna bli av. Det är under inga omständigheter tillåtet att på egen hand söka upp sitt fadderbarn. Om säkerhetsläget skulle förändras inför ditt planerade besök kan detta ställas in om våra kollegor gör bedömningen att det vore för farligt att genomföra.

Besöksprocessen steg för steg

  • Välj besöksdatum och skicka in besöksdokumenten. För att vi ska kunna skicka en formell besöksförfrågan behöver vi ha fått in de ifyllda besöksdokumenten minst 8 veckor före avresa. Alla besökare över 18 år måste beställa ett utdrag ur Polisens belastningsregister för skola, förskola eller barnomsorg samt skriva under vår Globala policy för skydd av barn och unga som tagits fram för att säkra fadderbarnet säkerhet vid ett besök. Utöver det så behövs även ett intyg för vaccinering av Covid-19 – alternativt en dokumentation för sjukdom som hindrar vaccination eller dokumentation på nyligen tillfrisknande från Covid-19.
  • När vi fått in dokumenten skickas en besöksförfrågan till det lokala fältkontoret ditt fadderbarn bor. Våra kollegor stämmer av om datumet passar fadderbarnet och familjen.
  • När datumet är fastställt kommer du att få ta del av en besöksguide med grundläggande information om hur ditt besök går till och även information om landet och den lokala kulturen.
  • Några veckor innan besöket kommer du att få en lokal kontaktperson som hjälper till att ordna med det praktiska mellan dig och fadderbarnet och kan svara på dina eventuella frågor. OBS! Det är viktigt att du är nåbar via mejl/telefon även dagarna innan besöket. Det är inte ofta, men fadderbesök kan ibland behöva ställas in i sista stund om kollegorna på plats bedömer att säkerhetsläget kräver det. Därför är det viktigt att vi kan få tag i dig. Det är aldrig tillåtet att genomföra besöket på egen hand.
  • På besöksdagen hämtas du upp på avtalad plats och reser tillsammans med vår lokala personal ut för att träffa ditt fadderbarn. Av säkerhetsskäl sker inga besök hemma hos fadderbarnet utan ni träffas på en trygg, allmän plats som t.ex. på fadderbarnets skola, och alltid i sällskap av en av våra kollegor.
  • Efter besöket kommer du få besvara en enkät om besöksdagen.

* Är ni 5 personer eller fler, från mer än 1 familj, som vill besöka fadderbarnet räknas ni som en grupp och behöver ansöka 12 månader innan planerad resa. Detta eftersom det krävs fler resurser från våra kollegor på plats.

Agneta Sjödin
På besök hos fadderbarnet

Policy för skydd av barn – och unga

Plan International arbetar aktivt för att värna om alla barns integritet och trygghet och har därför tagit fram en global policy för barns säkerhet som alla anställda, volontärer, samarbetspartners och faddrar måste följa. Som Barnfadder har du ett viktigt ansvar att hjälpa oss genom att följa de riktlinjer som satts upp i syfte att försäkra oss om att vi inte skadar dem vi har i uppdrag att hjälpa. Policyn finns inkluderad i besöksdokumenten ovan och den ska läsas igenom och skrivas under av alla resenärer över 18 år.

Om du har några frågor om vad du kan förvänta dig av ett besök hos ditt fadderbarn, är du välkommen att kontakta Givarservice via mejl till fadder@plansverige.org eller ring på nummer 08-58 77 55 00

Jag blev Barnfadder när mina egna barn var små, sedan har det bara fortsatt. Och det är verkligen givande! Efter att ha besökt flera av mina fadderbarn är jag än mer positiv – det lilla vi bidrar med gör verklig nytta! Plans arbete är långsiktigt och livsviktigt för så många.

Lars Dahmén, Barnfadder

Jag vill genom att vara Barnfadder hjälpa barn i ett samhälle på ett mer långsiktigt sätt eftersom att det är barnen som är framtiden för just det samhället. Med min gåva känner jag att jag kan ge barnen verktygen för att fortsätta jobba på det som håller på att byggas upp just nu och det är roligt att kunna följa de olika projekten.

Casandra Lindroos, Barnfadder

Är du inte Barnfadder ännu?

Bli Fadder här!