Vill du vara med och påverka? Finns det saker du vill ändra på i din skola, i samhället eller i världen? Brinner du för barns rättigheter, för jämställdhet eller för att stoppa klimatförändringarna?

Katastroferna i världen ökar och över hälften av de som drabbas är barn. Många flickor gifts bort, könsstympas eller får inte gå i skolan. Unga får inte alltid den information de har rätt till om sex och samlevnad, preventivmedel och sexuella övergrepp. Det finns många exempel på när barns rättigheter inte följs.

Vi på Plan International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor. Var med i kampen du också!