För fyra år sedan bestämde sig det konsultbolaget Accenture och Plan International Sverige för att starta ett nyskapande projekt i Uganda. Resultatet blev ungdomar som fått tillbaka framtidstron – och 12 000 nya jobb.

TRO PÅ FRAMTIDEN

Tillsammans med lokala företag i Uganda och med stöd från Sida startades projektet A Working Future i Uganda. Projektet hade som mål att skapa nya arbetstillfällen för unga på landsbygden – en grupp som länge haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och skaffa sig en egen försörjning. Projektet gav enastående resultat. Efter fyra år hade 12 000 ungdomar i östra Uganda fått jobb eller startat eget företag.

Ungdomarna som deltagit har fått relevanta yrkeskunskaper som matchar de lokala företagens efterfrågan. Deras medelinkomster har ökat med drygt 600 procent och dessutom känner sig nästan alla gladare och har fått bättre självförtroende.

POSITIVA TILL INNOVATION

– Vi är väldigt exalterade över hur framgångsrikt projektet har blivit. Jag är imponerad av Plan Internationals innovativa förhållningssätt till utveckling och ser verkligen fram emot fler samarbeten som det här, säger Jennie Perzon, CSR-chef på Accenture.

Ett av projektets viktiga slutsatser är att samarbeten mellan företag, myndigheter och biståndsorganisationer kan leda till positiva effekter för enskilda individer, det privata näringslivet och för hela samhället.

Läs mer om A Working Future på Sidas webbplats.